Vanlige spørsmål og feilsøking

Lukk

Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Dato: 25.10.2007 ID: faq00000553_001

Når noen prøver å legge igjen en beskjed, er det eneste de hører merkelige lyder og tilslutt en høyfrekvent tone. Hva er det som skjer?

Problemet ligger i at Beskjedsenteret er i F/T modus og ikke i Beskjesentermodus. Når maskinen står i F/T modus tillater den ikke at det spilles inn beskjeder. Du må sette opp Beskjedsenteret på følgende måte:

 


<Punkt1> Sette opp Beskjedsenter:

Du må sette opp beskjedsenteret på følgende måte:

 1. Velg talelagring.
 2. Sett videresending/fakslagring.
 3. Spill inn beskjedsenterets utgående melding (SVARER BESKJED).
 4. Aktiver telefonsvareren (TAD) Ved å trykke Digital TAD knappen på kontrollpanelet.

<Punkt2> Sette opp taleminnet:

 1. Trykk Menu/Set tasten på kontrollpanelet.
 2. Trykk opp eller ned på navigasjons tastene og velg TAD,  velg så TALE LAGRING.
 3. Trykk opp eller ned på navigasjons tastene og velg , og trykk Menu/Set. Hvis du ønsker å lagre takemeldingene på den eksterne telefonsvareren, velger du EKSTERN.
 4. Trykk Menu/Set.
 5. Trykk Stop/Exit.

<Punkt3> Sette videresendings-/fakslagringsminne:

 • VIDERESENDING
  Når du velger FAKS VIDERESENDING, lagrer maskinen mottatte fakser i beskjedsenterets minne. Deretter slår maskinen faksnummeret du har programmert, og sender faksmeldingen videre.

 • FAKS LAGRING
  Når du velger FAKS LAGRING, lagrer maskinen den mottatte faksen i minnet. Du kan hente  ut fakser fra et annet sted ved hjel av fjerninnhentings-kommandoene.

 • AV
  Innkommende telefakser lagres ikke i minnet, men skrives ut på papir.

 1. Trykk Menu/Set på kontrollpanelet.
 2. Trykk navigasjonstastene opp eller ned og velg  TAD, velg FAKS VIDERESENDING/LAGRE.
 3. Trykk Menu/Set.
 4. Trykk navigasjonstastene opp eller ned og velg FAKS VIDERESENDING, FAKS LAGRING eller AV .
 5. Trykk Menu/Set.
 6. Trykk Stop/Exit.

<Punkt4> Spille inn beksjedsenterets utgående melding (TAD-melding):
Innspilling av utgående beskjed (SVARERBESKJED) for beskjedsenteret er det andre trinnet du må gjøre før du kan aktivere beskjedsenteret. Påse at den utgående beskjeden ikke varer med enn 20 sekunder.

 1. Trykk Menu/Set på kontrollpanelet.
 2. Trykk navigasjonstastene opp eller ned og velg  SVARER BESKJED,  og OGM. Skjermen ber deg velge en OGM.
 3. Trykk navigasjonstastene opp eller ned og velg LEGG INN BESKJED.

Dette er den enest innstillingen du kan velge om du ønsker å aktivere Beskjedsenteret.


 1. Trykk Menu/Set.
 2. Trykk navigasjonstastene opp eller ned og velg LEGG INN BESKJED. Trykk Menu/Set.
 3. Løft av røret for å spille inn en beskjed.
  Eksempel:
  Hallo. Vi kan dessverre ikke ta telefonen. Vennligst legg igjen beskjed etter signalet. Hvis du ønsker å sende en faks, kan du taste *51, vente op faksetonen og deretter trykke på startknappen.
 4. Trykk Stop/Exit og legg på plass håndsettet. Beskjedsenteret vil spille av den utgående beskjeden.
 5. Trykk Stop/Exit.

<Punkt4> Aktivere Beskjedsenter modus:

Trykk, og hold Digital TAD knappen til den lyser og skjermen viser TAD:BESKJED SENTER. Når Digital TAD slutter å lyse, er beskjedsenteret slått AV.

Beslektede modeller

FAX-T106

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.
Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?
Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.