Vanlige spørsmål og feilsøking

Lukk

Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Dato: 03.08.2010 ID: faq00000209_001

Hva betyr "NG" på sendingsverifiseringsrapporten?

Hvis du får en melding på sendingsverifiseringsrapporten om at sendingsresultatet var "RESULT ERROR" = Sendingen mislyktes, kan du følge disse trinnene:

 


 1. Det kan være at telefonlinjen er ustabil. Prøv å sende dokumentene på nytt og se om meldingen forsvinner.

 2. Prøv å angi kompatibiliteten som GRUNNLEGGENDE.
  1. Trykk på Menu/Set-tasten på kontrollpanelet.
  2. Trykk på opp- eller nedpiltasten inntil DIVERSE dukker opp, og trykk Menu/Set.
  3. Trykk på opp- eller nedpiltasten inntil KOMPATIBILITET dukker opp, og trykk Menu/Set.
  4. Bruk opp- eller nedpiltasten for å velge GRUNNLEGGENDE.
  5. Trykk Menu/Set.
  6. Trykk Stop/Exit.
 3. Dersom meldingen fortsatt vises på rapporten, kan det være et problem med den måten faksmaskinen/MFC er tilkoblet på, eller du kan ha en ustabil telefonlinje. Koble ut alt annet utstyr på telefonlinjen, f.eks. telefonsvarere, modemer, andre telefoner, koblingsutstyr, adaptere osv.

 4. Kontroller at telefonledningen er koblet direkte fra uttaket på faksmaskinen/MFC, merket LINE, til telefonuttaket på veggen.

 5. Prøv å sende enda en gang. Dersom overføringen lykkes, oppsto problemet i sammenkoblingen av faksmaskinen/MFC og de andre apparatene på linjen. Koble til igjen de andre enhetene en etter en for å finne ut hvilken av dem som forårsaket problemet. Dersom feilmeldingen fortsatt vises på rapporten, kan du prøve å koble faksmaskinen/MFC til en annen telefonlinje, eller be telefonoperatøren kontrollere linjen.

 6. Dersom telefonoperatøren har kontrollert telefonlinjen og/eller du har testet faksmaskinen/MFC på en annen linje, og enheten fremdeles kommer med feilmeldingen, kan det være et problem med enheten. Kontakt Brothers kundeservice under "Kontakt oss".

Beslektede modeller

FAX-T104, FAX-T106

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.
Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?
Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.