Vanlige spørsmål og feilsøking

Lukk

DCP-J925DW

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

DCP-J925DW

Ikke ditt produkt?

Dato: 27.10.2017 ID: faq00000248_003

The BRAdmin Professional software is not able to locate the Brother machine on my network.

Follow the steps below to resolve the issue:
 

 1. Verify that the LAN cable and the power cord of the Brother machine are connected. If the power cord is connected to a surge protector or power switch, remove the cord from the device and connect it directly to the outlet.
   
 2. Verify that the Brother machine and your PC are connected by a Peer-to-Peer environment. There is no central server controlling file access or printer sharing.
  image
   
 3. Verify that the Link light of the router or the hub is ON.
   
 4. Verify that both IP addresses of your PC and the Brother machine are correct and located in the same segmentation.
   
 5. Check the Firewall setting on your computer.

  If a Firewall is active on your computer, it may be rejecting the necessary network connection needed for the BRAdmin Professional Software to operate properly. Disable the Firewall on your computer and try searching for the Brother machine on the network again.

  Temporarily change your firewall/security settings to allow network connection.

   

  Your computer's firewall/security software may be preventing the network connection from being established. If you receive firewall-related notifications, we recommend temporarily changing the security settings on your computer to establish the connection.

  Customize Settings

  IMPORTANT

  • Before disabling the firewall, make sure the changes you want to make are suitable for your network. Brother will not take any responsibility for any consequences of disabling the firewall.

  • When finished, make sure to turn the firewall on again.

 6. Next, re-search for the Brother machine on the network.
   
 7. If you can view the Brother machine, the Firewall on your computer is rejecting the necessary network connection. In this case, you will need to disable the Firewall on your computer whenever you search for the Brother machine on the network.

  If the feature works properly after disabling the Firewall, this means the Firewall on your computer is rejecting the necessary network connection. In this case, Brother recommends you either disable the Firewall on your computer whenever you need to the feature or leave the Firewall enabled and adjust the Firewall settings.

  If the firewall blocks network communication, we recommend adding the following Internal/External ports in your firewall:

  • UDP: 161

If the issue continues, there may be another cause. Refer to "FAQs & Troubleshooting" for other information.

Beslektede vanlige spørsmål

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.
Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?
Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.