ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

HL-L2312D

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 10/01/2019 Идентификационен номер: faq00000065_510

Смяна на тонер касетата

 1. Уверете се, че устройството е включено.
 2. Отворете предния капак.
 3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.
 4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.
 5. Разопаковайте новата тонер касета.
 6. Свалете защитния капак.
 7. Натиснете новата тонер касета плътно в модула на барабана, докато я чуете, че щраква на мястото си.
  Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.
 8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.
  Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.
 9. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.
 10. Затворете предния капак на устройството.
  • Не изключвайте устройството и не отваряйте предния капак, докато устройството не се върне в режим на готовност.

  • Тонер касетата, която се предоставя с вашето устройство на Brother, се нарича начална тонер касета.
  • Добра идея е да държите нова тонер касета в готовност, за да можете да я използвате, когато видите предупреждението, че тонерът свършва.
  • За да се осигури високо качество на печата, препоръчваме да използвате само оригинални тонер касети от Brother. Когато искате да закупите тонер касети, се свържете с дилър на Brother.
  • НЕ разопаковайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
  • Ако тонер касета бъде оставена разопакована за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.
  • Brother настоятелно препоръчва да НЕ пълните повторно тонер касетите, предоставени с вашето устройство. Освен това настоятелно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални тонер касети на Brother за смяна. Използването или опитите за използване на тонер и/или тонер касети на други производители в устройството на Brother може да предизвика повреда на устройството и/или да доведе до незадоволително качество на печат. Нашата ограничена гаранция не важи за никакви проблеми, причинени от използването на тонер и/или тонер касети на други производители. За да предпазите оборудването, в което сте вложили пари, и да постигнете отлична работа от устройството на Brother, настоятелно препоръчваме да използвате оригинални консумативи на Brother.

Свързани ЧЗВ

Свързани модели

HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.