Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Sluiten

QL-800

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Datum: 06/07/2017 Nummer: faqp00001040_003

Hoe kan ik Excel-gegevens gebruiken om labels af te drukken? (P-touch Editor 5.1/5.2 voor Windows)

 Afbeelding

Volg de onderstaande instructies:

 

 

 

 1. Database klaarmaken

   

  • Met het bestand 'parts.xls' dat zich bevindt in de map Program Files "C:\Program Files\Brother\Ptedit5x\Samples" or "C:\Program Files (x86)\Brother\Ptedit5x\Samples"


   Afbeelding
 2. Formaat van label opgeven

   

  • Klik op Afbeelding om de papiereigenschappen weer te geven.
   (Als de eigenschappen momenteel worden weergegeven, is deze stap niet nodig.)

    
  • Geef bijvoorbeeld 29 mm (1-1/7 inch) op in de keuzelijst met invoervak Tape en 81,3 mm (3,2 inch) in het bewerkingsvak voor de lengte.

   Image Image
    
 3. Database koppelen

   

  • Klik op [Bestand] - [Database] - [Verbinden...].

   <De modus Professional wordt als voorbeeld gebruikt. U kunt ook bewerken in de modus Express.>
   Afbeelding

    
  • Selecteer het voorbereide Microsoft Excel-bestand. Schakel het selectievakje 'Kop van rij bevat veldnamen' in. Schakel het selectievakje 'Verbinden als alleen-lezen' in en klik op de knop 'Volgende'.

   Afbeelding

    
  • De database wordt weergegeven.

   Afbeelding

  Als het bestand meerdere werkbladen bevat, wordt het dialoogvenster Databasetabel selecteren weergegeven. Selecteer het gewenste werkblad.

   
 4. Gegevens invoegen in een lay-out als tekst

  Geef eerst het lettertype op dat in de lay-out wordt gebruikt.

   

  • Geef in het vak Lettertype van de Teksteigenschappen het lettertype op, bijvoorbeeld 'Arial'.
  • Geef in het vak Tekengrootte van de Teksteigenschappen de tekengrootte op, bijvoorbeeld '14'.
  • U kunt het lettertype en de tekengrootte ook wijzigen nadat de tekst in de lay-out is geplakt.
  Voeg de gegevens uit de database samen tot de lay-out.

   

   

  • Klik op de veldnaam 'Onderdeelnaam' en sleep deze in het lay-outvenster. Het dialoogvenster wordt weergegeven. Selecteer 'Tekst'.

   Afbeelding

   Afbeelding

    
  • Voeg op dezelfde manier de veldnaam 'Modelnaam' samen.

   Afbeelding
 5. Gegevens invoegen in een lay-out als streepjescode

   

  • Klik op de veldnaam 'Onderdeelcode' en sleep deze in het lay-outvenster. Het dialoogvenster wordt weergegeven. Selecteer 'Streepjescode'.

   Afbeelding

   Afbeelding

    
  • Dubbelklik op de samengevoegde streepjescodegegevens.
    
  • Klik op het tabblad Instelling van het dialoogvenster Eigenschappen voor streepjescodes. U past de breedte aan door onder 'Breedte' de optie 'Klein' te selecteren. U past de uitlijning aan door onder 'Tekens weergeven' de optie 'Centreren' te selecteren. Klik na het opgeven van de gewenste instellingen op de knop 'OK'.

   Afbeelding

  Afhankelijk van het geselecteerde streepjescodeprotocol worden de gegevens mogelijk niet weergegeven.
  ('Ongeldig' of 'Onjuist controlecijfer' wordt weergegeven.)
  Als de streepjescode niet kan worden weergegeven, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

   
  • Er zijn gegevens opgenomen die niet met de streepjescode kunnen worden gebruikt.
  • De gegevens bevatten niet het opgegeven aantal cijfers.
  • Het controlegetal is niet goed berekend.
  Controleer de gegevens of wijzig het protocol. U kunt bijvoorbeeld 'CODE39' of 'CODE128' gebruiken.

   

   
 6. Objecten uitlijnen

   

  • Klik op Afbeelding om de lay-outeigenschappen weer te geven.
   (Als de eigenschappen momenteel worden weergegeven, is deze stap niet nodig.)

    
  • Lijn alle objecten uit op het horizontale midden. Klik op Alles selecteren in het menu Bewerken om alle objecten in één keer te selecteren.

   Afbeelding

    
  • Klik op de knop 'Horizontaal gecentreerd uitlijnen'.

   Afbeelding

    
  • U kunt ook alle objecten verticaal uitlijnen langs de breedte van het label met de knop 'Verticaal gecentreerd uitlijnen'.

   Afbeelding

   Afbeelding
 7. Afdrukken

   

  • Klik op Afbeelding om de afdrukeigenschappen weer te geven.
   (Als de eigenschappen momenteel worden weergegeven, is deze stap niet nodig.)

    
  • Klik op Afbeelding op het afdrukeigenschappenpalet.

   Afbeelding

    
  • Het dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven. Selecteer 'Alle records' onder 'Afdrukbereik'. Klik na het opgeven van de gewenste instellingen op de knop 'Afdrukken'.

   Afbeelding

  Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie over het selecteren van een recordbereik.

  Afdrukbereik

  Af te drukken records

  Alle records

  Hiermee worden alle records afgedrukt.

  Huidige record

  Hiermee wordt het huidige record afgedrukt.

  Gemarkeerde record(s)

  Hiermee worden alleen de gemarkeerde records afgedrukt.

  Recordbereik

  Hiermee worden de records afgedrukt in het bereik dat wordt aangegeven door 'Van' en 'Tot'.

   

   
 

Verwante vragen

Verwante modellen

PT-1230PC, PT-18R, PT-1950, PT-2100, PT-2430PC, PT-2700, PT-2730, PT-3600, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-D800W, PT-E550W, PT-H500, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1110NWB, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-570, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-820NWB, RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB, TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB, TP-M5000N

Neem contact op met de Brother-klantenservice als u nog meer hulp nodig hebt:

Feedback

Geef hieronder uw feedback. Aan de hand daarvan kunnen wij onze ondersteuning verder verbeteren.
Stap 1: is de informatie op deze pagina nuttig voor u?
Stap 2: wilt u nog iets toevoegen?

Dit formulier is alleen bedoeld voor feedback.