วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

แผ่นรองตัด

CAMATSTD12
CAMATSTD12
 • แผ่นรองตัดมาตรฐาน 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
  แผ่นรองนี้มีกาวเพื่อยึดวัสดุสำหรับการตัดและสามารถใช้งานได้หลายครั้ง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับวัสดุที่หลากหลาย ตั้งแต่ผ้าไปจนถึงกระดาษที่ผลิตด้วยมือ (ความหนาตั้งแต่ 0.2 มม. – 1.5 มม.) ตัดได้สูงสุด 12” x 12” (305 มม. x 305 มม.)
CAMATLOW12
CAMATLOW12
 • แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะต่ำ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
  แผ่นรองนี้มีกาวเพื่อยึดวัสดุสำหรับการตัดและสามารถใช้งานได้หลายครั้ง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกระดาษเนื้อละเอียดหรือบาง เช่น กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์หรือกระดาษเวลลัม (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.5 มม.) ตัดได้สูงสุด 12" x 12" (305 มม. x 305 มม.)
CAMATF12
CAMATF12
 • แผ่นรองตัดมาตรฐาน 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
  ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัสดุหลากหลายประเภท ตั้งแต่ผ้าไปจนถึงกระดาษสำหรับงานฝีมือ (ความหนาตั้งแต่ 0.3 มม. - 1.5 มม.), ตัดได้ขนาดใหญ่สูงสุด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
CAMATM12
CAMATM12
 • แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะปานกลาง 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
  ความแข็งแรงในการยึดเกาะอยู่ระหว่าง แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะต่ำ และแผ่นรองตัดมาตรฐาน ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกระดาษหลากหลายประเภท (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.3 มม.), ตัดได้ขนาดใหญ่สูงสุด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
CAMATP12
CAMATP12
 • แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะต่ำ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
  ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกระดาษเนื้อละเอียดหรือบาง เช่น กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ หรือกระดาษหนังแผ่นเรียบ (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.3 มม.), ตัดได้ขนาดใหญ่สูงสุด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม. x 305 มม.)
CAMATS12
CAMATS12
 • แผ่นรองสแกน 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (305 มม x 305 มม)
  ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัสดุในการสแกนที่มีความหนาสูงสุด 1 มม. สำหรับการใช้งานกับเครื่องสแกนและตัดของบราเดอร์ ห้ามใช้สำหรับรองตัด แผ่นรองสแกนนี้จะช่วยรับประกันคุณภาพการสแกนที่เชื่อถือได้
CAMATS24
CAMATS24
 • แผ่นรองสแกน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
  ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัสดุในการสแกนที่มีความหนาสูงสุด 1 มม. สำหรับการใช้งานกับเครื่องสแกนและตัดของบราเดอร์ ห้ามใช้สำหรับรองตัด แผ่นรองสแกนนี้จะช่วยรับประกันคุณภาพการสแกนที่เชื่อถือได้
CAMATSTD24
CAMATSTD24
 • แผ่นรองตัดมาตรฐาน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
  แผ่นรองนี้มีกาวเพื่อยึดวัสดุสำหรับการตัดและสามารถใช้งานได้หลายครั้ง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับวัสดุที่หลากหลาย ตั้งแต่ผ้าไปจนถึงกระดาษที่ผลิตด้วยมือ (ความหนาตั้งแต่ 0.2 มม. - 1.5 มม.) ตัดได้สูงสุด 12” x 24” (305 มม. x 610 มม.)
CAMATLOW24
CAMATLOW24
 • แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะต่ำ 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
  แผ่นรองนี้มีกาวเพื่อยึดวัสดุสำหรับการตัดและสามารถใช้งานได้หลายครั้ง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับกระดาษเนื้อละเอียดหรือบาง เช่น กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์หรือกระดาษเวลลัม (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.5 มม.) ตัดได้สูงสุด 12" x 24" (305 มม. x 610 มม.)
CAMATF24
CAMATF24
 • แผ่นรองตัดมาตรฐาน 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
  ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการตัดวัสดุที่มีขนาดใหญ่หลากหลายประเภท ตั้งแต่ผ้าไปจนถึงกระดาษสำหรับงานฝีมือ (ความหนาตั้งแต่ 0.3 มม. - 1.5 มม.), ตัดได้ขนาดใหญ่สูงสุด 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
CAMATM24
CAMATM24
 • แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะปานกลาง 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
  ความแข็งแรงในการยึดเกาะอยู่ระหว่าง แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะต่ำ และแผ่นรองตัดมาตรฐาน ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกระดาษหลากหลายประเภท (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.3 มม.), ตัดได้ขนาดใหญ่สูงสุด 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
CAMATP24
CAMATP24
 • แผ่นรองตัดมีแถบกาวแบบยึดเกาะต่ำ 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
  ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับกระดาษเนื้อละเอียดหรือบางขนาดใหญ่ เช่น กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ หรือกระดาษหนังแผ่นเรียบ (ความหนาตั้งแต่ 0.1 มม. - 0.3 มม.), ตัดได้ขนาดใหญ่สูงสุด 12 นิ้ว x 24 นิ้ว (305 มม. x 610 มม.)
CAEBSMAT1
CAEBSMAT1
 • แผ่นรองลายนูนสำหรับเส้นลายนูน
  12" x 9.5" (305 มม. x 241 มม.)

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม