สนับสนุนและดาวน์โหลด

TD-2130N

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไดร์เวอร์, โปรแกรมอรรถประโยชน์ และเฟิร์มแวร์ล่าสุด

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา

คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย และข้อมูลวิธีการแก้ปัญหา

คู่มือ

คู่มือ

ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการใดที่ผลิตภัณฑ์ของท่านรองรับ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียดของข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูล

  • เข้ากันได้กับ AirPrint™ (อาจไม่สามารถพิมพ์ทั้งหน้าที่แสดงใน Safari หรือข้อความในอีเมลบนฉลากเดียว) ท่านสามารถอัพเดทเฟิร์มแวร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ P-touch Update (สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh) หรือ Firmware Update Tool (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows) ท่านสามารถใช้ AirPrint™ จากอุปกรณ์ในระบบ iOS
    หากต้องการใช้ฟังก์ชั่น AirPrint ผ่านระบบเน็ทเวิร์คแบบไร้สาย ท่านจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม WLAN อินเทอร์เฟส(PA-WI-001)
  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
 
ปิด
คำถามที่พบบ่อยไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์นี้

ค้นหาคำถามที่พบบ่อยอีกครั้ง