ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
HTML (ดู)
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โค๊ด (BRAdmin Professional 4)
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ BRAdmin Professional 4
02/07/2021
(02)
ดาวน์โหลด
(1.10MB)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
(ภาษาอังกฤษ)
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
22/03/2019
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.11MB)
PDF
คำแนะนำสำคัญ – เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย: โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย
19/11/2020
(03)
ดาวน์โหลด
(0.18MB)
PDF
SAP® Device Types for Brother Label Printers
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ
27/08/2021
(07)
ดาวน์โหลด
(6.37MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
31/05/2019
(1.01)
ดาวน์โหลด
(1.13MB)
PDF
ESC/ P คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P
31/08/2021
(3.00)
ดาวน์โหลด
(1.16MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
31/08/2021
(3.00)
ดาวน์โหลด
(1.69MB)
PDF
ขนาดผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลเกี่ยวขนาดผลิตภัณฑ์
30/06/2021
(01)
ดาวน์โหลด
(0.56MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English09/04/2019
(01)
4.24
MB
ดาวน์โหลด
English ( Australia )09/04/2019
(01)
4.24
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )09/04/2019
(01)
4.68
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English09/04/2019
(01)
- ดู
English ( Australia )04/06/2019
(01)
- ดู
English ( UK )09/04/2019
(01)
- ดู
ปิด

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English27/09/2021
(02)
1.99
MB
ดาวน์โหลด
English (For UAE)12/04/2019
(01)
0.26
MB
ดาวน์โหลด
ปิด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English09/06/2021
(03)
0.79
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )22/09/2021
(03)
0.71
MB
ดาวน์โหลด