Език

Ръководство на потребителя

Ръководство на потребителя

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство на потребителя
За основна информация относно продукта.
11/10/2021
(05)
Изтегляне
(7.59MB)
Ръководство за бързо инсталиране

Ръководство за бързо инсталиране

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство за бързо инсталиране
За инсталацията на продукта.
08/03/2021
(03)
Изтегляне
(0.65MB)
Ръководство за употреба на програма

Ръководство за употреба на програма

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство на Потребителя (BRAdmin Professional 4)
(Английски език)
За информация относно BRAdmin Professional 4.
15/09/2023
(05)
Изтегляне
(1.36MB)
PDF
Ръководство на Потребителя (BRAdmin Professional 4 за Microsoft Azure)
(Английски език)
За информация относно BRAdmin Professional 4 за Microsoft Azure.
16/05/2023
(02)
Изтегляне
(0.57MB)
Други

Други

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Ръководство за безопасност
За информация относно безопасността и правилната експлоатация.
04/06/2019
(02)
Изтегляне
(0.37MB)
PDF
Бележки за лицензиране на отворен код
(Английски език)
Това са забележките относно отворения код, който Brother осигурява.
21/07/2016
(1.00)
Изтегляне
(0.03MB)
PDF
ВАЖНО - Забележка относно мрежовата защита: Промяна на паролата по подразбиране
Информация за паролата по подразбиране за Мрежовите приложения.
01/12/2022
(05)
Изтегляне
(0.32MB)
PDF
Лист с технически данни (FX)
(Английски език)
Технически лист за консумативи за P-touch
07/05/2021
(01)
Изтегляне
(0.26MB)
PDF
Лист с технически данни (SL)
(Английски език)
Технически лист за консумативи за P-touch
07/05/2021
(01)
Изтегляне
(0.26MB)
PDF
Лист с технически данни (FLe)
(Английски език)
Технически лист за консумативи за P-touch
07/05/2021
(01)
Изтегляне
(0.28MB)
PDF
Лист с технически данни (HSe)
(Английски език)
Технически лист за консумативи за P-touch
02/02/2023
(01)
Изтегляне
(0.22MB)
PDF
Лист с технически данни (S)
(Английски език)
Технически лист за консумативи за P-touch
28/05/2021
(01)
Изтегляне
(0.22MB)
PDF
Подмяна на батерия тип копче (час/дата).
Инструкция за подмяна на батерия тип копче (час/дата).
07/09/2022
(01)
Изтегляне
(0.68MB)
Регулаторни документи

Регулаторни документи

ЗаглавиеОписаниеДата на издаване
(Bерсия)
Файл
(Размер)
PDF
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие
31/05/2022
(07)
Изтегляне
(1.10MB)
PDF
Декларация за съответствие (АС адаптер)
Декларация за съответствие (АС адаптер)
08/06/2021
(05)
Изтегляне
(0.45MB)
PDF
Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията
(Английски език)
Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) № 801/2013 на Комисията
23/04/2018
(02)
Изтегляне
(0.27MB)
PDF
Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията
Информация относно съвместимост с Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията
09/05/2022
(03)
Изтегляне
(0.25MB)

Свалете и разгледайте документа в PDF формат. PDF документите изискват допълнителен софтуер Adobe® Acrobat Reader DC®. Ако нямате софтуера Adobe® Acrobat®, натиснете линка "Adobe® Acrobat Reader DC®", за да свалите приложението.