ภาษา

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
12/09/2019
(02)
ดาวน์โหลด
(5.07MB)
HTML (ดู)
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English09/04/2019
(01)
- ดู
English ( Australia )04/06/2019
(01)
- ดู
English ( UK )09/04/2019
(01)
- ดู