ภาษา

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
(4 ภาษา)
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ควรอ่านก่อนเริ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือก่อนทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(4 ภาษา)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
24/04/2017
(0)
ดาวน์โหลด
(2.45MB)
PDF
Drum Unit Replacement Guide
For learning how to replace the drum unit.
10/03/2017
(0)
ดาวน์โหลด
(3.09MB)
PDF
Belt Unit Replacement Guide
For learning how to replace the belt unit.
08/02/2017
(0)
ดาวน์โหลด
(4.42MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English06/03/2019
(A)
0.36
MB
ดาวน์โหลด
English (Asia/ Oceania)06/03/2019
(A)
0.39
MB
ดาวน์โหลด
English (China)25/04/2017
(0)
0.32
MB
ดาวน์โหลด
English (US/ Canada)05/08/2019
(B)
0.36
MB
ดาวน์โหลด