ภาษา

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
(4 ภาษา)
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่ควรอ่านก่อนเริ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือก่อนทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(4 ภาษา)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
สำหรับข้อมูลการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
20/06/2018
(0)
ดาวน์โหลด
(2.40MB)
PDF
Drum Unit Replacement Guide
For learning how to replace the drum unit.
16/04/2018
(0)
ดาวน์โหลด
(2.26MB)
PDF
Belt Unit Replacement Guide
For learning how to replace the belt unit.
17/04/2018
(0)
ดาวน์โหลด
(2.63MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

ปิด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English26/03/2019
(A)
0.44
MB
ดาวน์โหลด
English (Asia/ Oceania)26/03/2019
(A)
0.47
MB
ดาวน์โหลด
English (China)19/10/2018
(0)
0.41
MB
ดาวน์โหลด
English (US/ Canada)26/03/2019
(B)
0.44
MB
ดาวน์โหลด