พิมพ์  |  ปิด

SC-2000USB

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

 

คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดได้จากหมวดดาวน์โหลด [Downloads] ของหน้าเว็บไซต์นี้ 

> สำหรับ Windows 11
> สำหรับ Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
> สำหรับ Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2
> สำหรับ Windows 7 / Windows Server 2008 R2
> สำหรับ Windows Vista / Windows Server 2008
> สำหรับ Windows 2000/ XP
> สำหรับ Mac OS X 10.8 - macOS 10.15

 

สำหรับ Windows 11

 

 1. ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว 
 2. คลิกที่ [Start Menu] - [All apps] - [Windows Tools] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers]
 3. เลือก [Brother [รุ่นเครื่อง]] และคลิก [Remove device] หรือคลิกขวาที่ไอคอนและคลิก [Remove device]  หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes]
 4. เลือก [Fax] หรือ [Microsoft XPS Document Writer] ในหน้าต่าง Devices and Printers จากนั้นคลิกที่  [Print server properties] ที่ปรากฏในแถบเมนู
 5. คลิกที่แท็บ [Drivers] จากนั้นคลิก [Change Driver Settings] หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก  [Yes] เลือก [Brother [ุรุ่นเครื่อง]] และจากนั้นคลิก [Remove...]
 6. เลือก [Remove driver and driver package] และจากนั้นคลิก [OK] ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 7. ปิดหน้าต่าง Print Server Properties   ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว

สำหรับ Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

 

 1. ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. คลิกที่ [Start Menu] - ([All apps] -) [Windows System] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers]
 3. เลือก [Brother [รุ่นเครื่อง]] และคลิก [Remove device] หรือคลิกขวาที่ไอคอนและคลิก [Remove device] หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes]
 4. เลือก [Fax] หรือ  [Microsoft XPS Document Writer] ในหน้าต่าง  Devices and Printers จากนั้นคลิก [Print server properties] ที่ปรากฏในแถบเมนู 
 5. คลิกแท็บ [Drivers] และจากนั้นคลิก [Change Driver Settings] หากข้อความ  User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes] เลือก [Brother [รุ่นเครื่อง]] และจากนั้นคลิก  [Remove...]
 6. เลือก [Remove driver and driver package] และคลิก [OK] ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 7. ปิดหน้าต่าง Print Server Properties ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว

สำหรับ Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2

 

 1. ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. คลิก [Control Panel] ในหน้าจอ [Apps]  - [Hardware and Sound] - [Devices and Printers].
 3. เลือก [Brother [model name]] และคลิก [Remove device] หรือคลิกขวาที่ไอคอนและคลิก [Remove device]
  หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes]
 4. เลือก [Fax] หรือ [Microsoft XPS Document Writer] ในหน้าต่าง [Devices and Printers] และจากนั้นคลิก [Print server properties] ที่ปรากฏในแถบเมนู 
 5. คลิกแท็บ [Drivers] และจากนั้นคลิก  [Change Driver Settings] หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes] เลือก  [Brother [รุ่นเครื่อง]] จากนั้นคลิก [Remove...]
 6. เลือก [Remove driver and driver package] จากนั้นคลิก [OK] ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 7. ปิดหน้าต่าง [Print Server Properties]  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว

สำหรับ Windows 7 / Windows Server 2008 R2

 

 1. ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. คลิกที่ปุ่ม  [Start]  - [Devices and Printers]
 3. เลือก [Brother [รุ่นเครื่อง]] และคลิก [Remove device] หรือคลิกขวาที่ไอคอนและคลิก [Remove device]
  หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes]
 4. เลือก [Fax] หรือ [Microsoft XPS Document Writer] ในหน้าต่าง Devices and Printers และจากนั้นคลิก [Print server properties] ที่ปรากฏในแถบเมนู
 5. คลิกแท็บ [Drivers] และจากนั้นคลิก [Change Driver Settings] หากข้อความ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก [Yes] เลือก [Brother [model name]] และจากนั้นคลิก [Remove...]
 6. เลือก [Remove driver and driver package] และจากนั้นคลิก  [OK] ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 7. ปิดหน้าต่าง Print Server Properties 
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว

สำหรับ Windows Vista / Windows Server 2008

 

 1. ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. คลิกที่ปุ่ม [Start] - [Control Panel] - [Hardware and Sound] - [Printers]
 3. เลือก [Brother [model name]] และคลิก  [Delete this printer] หรือคลิกขวาที่ไอคอนและคลิก [Delete]
 4. ในหน้าต่าง Printers ให้คลิกขวาและเลือก [Run as administrator] - [Server Properties…]
  หากกล่องโต้ตอบการยืนยันการให้สิทธิ์ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Continue]
  หากข้อความ "User Account Control" ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นคลิก  [OK] หน้าต่าง Print Server Properties จะปรากฏขึ้น
 5. คลิกแท็บ [Drivers] และเลือก [Brother [model name]] คลิก [Remove...].
 6. เลือก [Remove driver and driver package] และคลิก [OK] ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 
 7. ปิดหน้าต่าง Print Server Properties 
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว

สำหรับ Windows 2000/ XP

 

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ฉลาก
 2. คลิกที่ปุ่ม [Start] แล้วไปที่  Printers and Faxes
 3. เลือก "Brother [model name]" และคลิก [File]-[Delete]
 4. ไปที่  [File]-[Server Properties]
 5. คลิกที่แท็บ [Drivers] และเลือก "Brother [model name]" จากนั้นคลิก [Remove]
 6. ปิดหน้าต่าง Print Server Properties  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว
 • โปรดทราบว่าเครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชัน หากต้องการทราบว่าระบบปฏิบัติการใดเข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดดูลิงก์ต่อไปนี้
  <ระบบปฏิบัติการที่รองรับ>
 • คุณสามารถถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ตามปกติด้วยขั้นตอนที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่ถ้าคุณต้องการลบข้อมูลไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ทั้งหมดเนื่องจากการติดตั้งล้มเหลว ให้ใช้เครื่องมือล้างข้อมูลไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

 

สำหรับ Mac OS X 10.8 - macOS 10.15

 

 1. ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. คลิกที่เมนู [Apple] - [System Preferences] - [Print & Scan] หรือ [Printers & Scanners]
 3. เลือก [Brother [model name]] และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม " - " 
  Printers & Scanners
 4. ปิดหน้าต่าง Print & Scan หรือ Printers & Scanners 
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้ถูกถอนการติดตั้งแล้ว
พิมพ์  |  ปิด