พิมพ์  |  ปิด

P-TOUCH PC

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการทราบระบบปฏิบัติการ (OS) ของ Windows หรือ Mac ที่คุณใช้งานอยู่ 

 • หากต้องการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (OS) เครื่องพิมพ์ของคุณที่รองรับ สามารถดูได้ที่หมวด [Supported OS
 • ไดรเวอร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ล่าสุดที่เข้ากันได้กับ Windows หรือ Mac มีให้เลือกในหมวด  [Downloads

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันและประเภทระบบของ OS ที่คุณกำลังใช้งาน

สำหรับ Windows

สำหรับ Mac

 

สำหรับ Windows

หน้าจอด้านล่างนี้อาจแตกต่างหรือเหมือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ OS ที่คุณใช้งาน

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ Windows
วิธีการตรวจสอบประเภทระบบของ Windows เป็น 32-bit หรือ  64-bit

 

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของ  Windows

 

 1. เปิดกล่อง "Run" ขึ้นมาตามวิธีการด้านล่างนี้ 
  • คลิกขวาที่  Start (Start) และเลือก  [Run]
  • หรือคลิกขวาที่  Windows (Start) ของหน้าจอเดสก์ท็อป และกดปุ่ม  "R" 
  • หรือกดปุ่ม  Windows (ไอคอน Windows) ค้างไว้บนคีย์บอร์ดและกดปุ่ม  "R" 

  • หรือคลิก  [Start] => [Run]
 2. พิมพ์คำว่า  "winver" ในช่องว่าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  [OK
  Run

   

 3. เวอร์ชัน Windows ของคุณจะแสดงตามด้านล่างนี้
  (นี่คือตัวอย่างหน้าจอ)
  About Windows

 

วิธีการตรวจสอบประเภทระบบของ Windows เป็น 32-bit หรือ  64-bit

 

วิธีระบุประเภทระบบจะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ตามเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งานอยู่ 

 

Windows 10

Windows 8/8.1

Windows XP / Windows Vista / Windows 7

 

Windows 10

 1.  คลิกขวา  (สำหรับหน้าจอสัมผัส  ให้แตะค้างที่ ) Start (Start) บนหน้าจอเดสก์ท็อป 

 2.  คลิก [System]

 3.  คลิก [About] และคลิก [System type]
  Check the System type.

 

Windows 8/8.1

 

 1. ที่หน้าจอเดส์กท็อป เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนหรือล่าง แถบเมนูจะปรากฏที่ขอบด้านขวาของหน้าจอเดสก์ท็อป

  หากหน้าจอ  Start screen  อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ desktop  บนหน้าจอ  Start 

 2. คลิก [Settings]
  Click Settings.

   

 3. คลิก [PC info]
  Click PC info.

   

 4. หน้าจอ [System] จะปรากฏขึ้น ให้ดูที่  [System type]
  Check the System type.

 

Windows XP / Windows Vista / Windows 7

 

 1. คลิก Start หรือ [Start] คลิกขวาที่ [Computer] หรือ [My Computer] และเลือก [Properties]Right-click the Computer or My Computer from Start menu.

   

 2. ดูที่  [System type] หรือ [System]
  Check the System type.

  (Windows XP)
  หากคุณใช้ Windows XP เวอร์ชัน 64 บิต "x64" จะแสดงในคุณสมบัติของระบบ หากคุณใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต  บิตจะไม่แสดง
  System Properties

 

For Mac

 1. เลือก [About This Mac] จากเมนู Apple 
  Choose About This Mac from the Apple menu.

   

 2. เวอร์ชันของแมคจะปรากฏตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้ 
  Check the Version.
พิมพ์  |  ปิด