พิมพ์  |  ปิด

PT-P300BT

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการค้นหาหมายเลขประจำเครื่อง (ซีเรียลนัมเบอร์) 

วิธีการป้อนหมายเลขประจำเครื่อง:
 • หากหมายเลขประจำเครื่องของคุณมี 9 อักขระ ให้ป้อนให้ครบจำนวน
 • หากหมายเลขประจำเครื่องของคุณมี 15 อักขระ ให้ป้อน 9  อักขระสุดท้าย หากมีเครื่องหมายขีดสั้น (-) ให้ป้อน 9 อักขระที่ตามหลังเครื่องหมายนี้
  ตัวอย่างเช่น:
  สำหรับหมายเลขประจำเครื่อง  "E00000 - A1B23C456" enter "A1B23C456".
 • ตรวจสอบคุณได้ป้อนตัวอักษรใหญ่เท่านั้น

หมายเลขประจำเครื่องหรือ (SER.NO.) ติดฉลากกำกับอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ก้นเครื่อง หรือด้านในของช่องใส่ม้วนฉลากของตัวเครื่องหรือบริเวณช่องใส่ตลับเทป

 

ตัวอย่าง:

 

 • รุ่นที่ใช้กับม้วนฉลาก (QL, TD, TJ, เป็นต้น)

  Label Printers

 • รุ่นที่ใช้กับตลับเทป (PT, เป็นต้น)

  P-touch

   

 • รุ่นที่ใช้กับม้วนเทป (VC)

  Color Label Printer

   

 • รุ่นที่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดพกพา (PJ, RJ, MW, เป็นต้น)

  Mobile Printer
พิมพ์  |  ปิด