พิมพ์  |  ปิด

NC-8100h

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ซอฟต์แวร์ BRAdmin Professional ไม่สามารถค้นหาเครื่องบราเดอร์ของฉันบนเครือข่ายได้ 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา
 

 1. ตรวจสอบสาย LAN และสายไฟได้เสียบเข้ามาที่เครื่องบราเดอร์แล้ว หากสายไฟของเครื่องเสียบเข้ากับอุปกรณ์กันไฟกระชากหรือรางปลั๊กไฟ ให้ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เหล่านั้นและเสียบตรงเข้ากับช่องเสียบหรือเต้ารับบนผนังสำหรับเสียบปลั๊กไฟ 
   
 2. ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อแบบ Peer-to-Peer ที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางควบคุมการเข้าถึงของไฟล์หรือการแชร์เครื่องพิมพ์

  image
   
 3. ตรวจสอบไฟ Link ของเราเตอร์หรือฮับติดสว่าง (เปิด) 
   
 4. ตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์นั้นถูกต้องและอยู่ในการแบ่งส่วนเดียวกัน (วงเน็ทเวิร์คเดียวกัน) 
   
 5. ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หากไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิดทำงานอยู่ อาจมีการปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น ปิดการทำงานของไฟร์วอลล์และทดสอบติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง

  เปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวของไฟร์วอลล์และการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ เพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค

   

  ไฟร์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยอาจขัดขวางการเชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์คที่กำลังติดตั้ง หากคุณได้รับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับไฟร์วอลล์  เราขอแนะนำให้ปิดการทำงานการตั้งค่าความปลอดภัยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบชั่วคราวเพื่อทำการติดตั้งการเชื่อมต่อ

  Customize Settings

  ข้อสำคัญ

  • ก่อนปิดไฟร์วอลล์ ตรวจสอบการเปลี่ยนค่าที่คุณต้องการนั้นตรงกับความเหมาะสมกับระบบเน็ทเวิร์คของคุณ บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับการปิดไฟร์วอลล์นี้

  • เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง ตรวจสอบคุณไม่ลืมเปิดการตั้งค่าไฟร์วอลล์กลับมา

 6. ถัดไป ลองค้นหาเครื่องบราเดอร์บนเครือข่ายอีกครั้ง 
   
 7. หากคุณสามารถค้นหาเครื่องบราเดอร์ได้ แสดงว่าไฟร์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นได้ปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น ในลักษณะเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องปิดไฟร์วอลล์ทุกครั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการค้นหาเครื่องบราเดอร์บนเครือข่าย

  หากคุณลักษณะดังกล่าวของซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ปกติหลังจากที่ปิดไฟร์วอลล์ไป นั่นหมายความว่าไฟร์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นได้ปฏิเสธการ
  เชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น ในลักษณะเช่นนี้ บราเดอร์ขอแนะนำว่าคุณอาจต้องปิดไฟร์วอลล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งเมื่อคุณจำเป็นต้องเข้าใช้งานซอฟต์แวร์นี้หรือเปิดการตั้งค่าไฟร์วอลล์ไว้แต่ปรับการตั้งค่าที่ไฟร์วอลล์บางอย่าง

  หากไฟร์วอลล์ขัดขวางการสื่อสารของระบบเครือข่าย  เราแนะนำให้เพิ่มพอร์ตของ Internal/External ในไฟร์วอลล์ของคุณเป็น

  • UDP: 161

หากปัญหายังคงดำเนินอยู่ อาจมีสาเหตุอื่นที่เป็นไปได้  โปรดอ้างอิง "FAQs & Troubleshooting" (คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหาเบื้องต้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

พิมพ์  |  ปิด