พิมพ์  |  ปิด

MFC-L9630CDN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการหาซีเรียลนัมเบอร์ (serial number) ของตัวเครื่อง

ตรวจสอบฉลากสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่เครื่องบราเดอร์ 

ซีเรียลนัมเบอร์จะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

 

ตรวจสอบซีเรียลนัมเบอร์จากหน้าจอของเครื่อง 

คุณสามารถดูซีเรียลนัมเบอร์ได้ที่หน้าจอของตัวเครื่อง (ในที่นี้เรียกว่าหน้าจอ LCD) ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 1. กด  Settings(Settings)  (ขั้นตอนนี้อาจจะไม่มีในบางรุ่น)
   
 2. กด All Settings
   
 3. เลื่อนขึ้นหรือลง หรือกดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง  เพื่อเลือกเมนู  Machine Info. หรือ  Machine Information
  กด Machine Info. หรือ  Machine Information
 4. กด  Serial No.
  หน้าจอ LCD จะแสดงข้อมูลซีเรียลนัมเบอร์ของตัวเครื่อง
   
 5. กด  Home(Home)
พิมพ์  |  ปิด