พิมพ์  |  ปิด

MFC-L8900CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ 

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ 

  1. กด Settings  (ขั้นตอนนี้อาจถูกข้ามไปในบางรุ่น)
  2. กด All settings (ขั้นตอนนี้อาจถูกข้ามไปในบางรุ่น)
  3. ปัดขึ้นหรือลง หรือกดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อไปที่  Machine Info หรือ Machine Information 
  4. กด Machine Info หรือ Machine Information
  5. กด Firmware Version หรือ Version
    หน้าจอจะแสดงเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่อง
  6. กด Home
พิมพ์  |  ปิด