พิมพ์  |  ปิด

MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การรับแฟกซ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows (PC-FAX Receive)

หากคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติ PC-Fax Receive (การรับแฟกซ์ผ่านเครื่อง PC) ตัวเครื่องของคุณจะจัดเก็บแฟกซ์ที่รับเข้ามาไว้ในหน่วยความจำและส่งแฟกซ์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ  คุณสามารถเรียกดูแฟกซ์ที่ได้รับบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

 

ถึงแม้ว่าคุณได้ปิดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ (เช่น เวลากลางคืนหรือในวันหยุด) ตัวเครื่องยังสามารถรับและจัดเก็บเอกสารแฟกซ์ในหน่วยความจำของมันได้ จำนวนของแฟกซ์ที่ได้รับที่ถูกจัดเก็บในหน่วยความจำจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของตัวเครื่อง

 

ในการกำหนดค่า PC-Fax Receiving (การรับแฟกซ์ผ่านเครื่อง PC) คุณต้องเปิดการใช้งาน  PC-Fax Receiving ที่ซอฟต์แวร์บราเดอร์

 

คลิกที่ลิงค์เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

 

เปิด Brother PC-FAX Receive บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ทำหนึ่งในขั้นตอนดังต่อไปนี้

   

  • (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP  Windows Vista และ Windows 7)
   คลิก Start(Start) > All Programs > Brother > Brother Utilities
   คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรุ่นที่คุณใช้งาน (ในกรณีที่ไม่ได้เลือกรุ่นไว้) คลิก PC-FAX ในแถบเมนูนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก Receive
    
  • (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8 และ Windows 10)
   เปิดแอพพลิเคชั่น Brother Utilities(Brother Utilities) จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกรุ่นที่คุณใช้งาน (ในกรณีที่ไม่ได้เลือกรุ่นไว้) คลิก PC-FAX ในแถบเมนูนำทางด้านซ้าย จากนั้นคลิก Receive
 2. ตรวจสอบข้อความและคลิก Yes
  หน้าต่าง PC-FAX Receive จะปรากฏขึ้น ไอคอน PC-Fax Receive (Ready)(PC-Fax Receive (Ready)) จะปรากฏขึ้นในแถบถาดงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเช่นกัน

 

กำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับการใช้งาน PC-FAX Receiving

 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน PC-Fax Receive (Ready)(PC-Fax Receive (Ready)) ในแถบถาดงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  หน้าต่าง PC-FAX Receive จะปรากฏขึ้น
 2. คลิก Settings
 3. กำหนดตัวเลือกเหล่านี้ได้ตามต้องการ
  • Preferences
   กำหนดการเปิด PC-FAX Receive โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
  • Save
   กำหนดเส้นทางในการจัดเก็บบันทึกไฟล์  PC-FAX และเลือกรูปแบบเอกสารที่ได้รับ
  • Upload to
   กำหนดเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint® และเลือกตัวเลือกเพื่ออัพโหลดโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง (Administrators (ผู้ดูแลระบบ) สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
  • Device
   เลือกเครื่องบราเดอร์ที่คุณต้องการจะรับ PC-FAX
  • Lock (Administrators (ผู้ดูแลระบบ) สามารถใช้งานได้เท่านั้น)
   จำกัดผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ในการดูแลระบบในการกำหนดการตั้งค่าตัวเลือกต่างๆที่ได้แสดงไว้ด้านบน

   Settings
 4. คลิก OK

 

การดูข้อความที่ได้รับ

สถานะการรับแฟกซ์
ไอคอน สถานะที่ระบุ
Standby_No unread messages

Standby mode  (สถานะรอการรับ)

No unread messages (หมายถึง ยังไม่มีข้อความถูกเปิดอ่าน)

Receiving messages Receiving messages (กำลังรับข้อความ)
Message received_Unread messages

Messages received (ได้รับข้อความแล้ว)

Unread messages (มีข้อความไม่ได้เปิดอ่าน)

 

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน  PC-Fax Receive (Ready)(PC-Fax Receive (Ready)) ในแถบถาดงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  หน้าต่าง PC-FAX Receive จะปรากฏขึ้น

  PC-FAX Receive window

   

 2. คลิกเอกสารแฟกซ์ใดก็ได้ในรายการเพื่อเปิดดู
 3. เมื่อเสร็จเรียบร้อย คลิก  x ที่มุมบนขวาของหน้าต่างเพื่อปิดหน้าต่างนี้

 

พิมพ์  |  ปิด