พิมพ์  |  ปิด

MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

AirPrint คืออะไร

image

AirPrint คือเทคโนโลยีแบบไร้สายที่อนุญาตให้คุณพิมพ์งานจาก iPhone iPod touch iPad ของคุณ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การพิมพ์อีเมล รูปถ่าย เว็บเพจ และเอกสารของคุณได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์

 

AirPrint ยังสามารถให้คุณส่งแฟกซ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh โดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารเหล่านั้นออกมา

image

 1. เครือข่ายแบบใช้สายหรือเครือข่ายแบบไร้สาย
   
 2. สายโทรศัพท์
   
 3. เครื่องบราเดอร์ของคุณ
   

AirPrint สามารถให้คุณสแกนเอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์ (สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ OS X เวอร์ชั่น 10.9 หรือใหม่กว่านั้น)
 

image

 1.  คำสั่งสแกน (Scan request)
   
 2.  เอกสารที่ถูกสแกน (Scanned documents)
   

การตั้งค่าเครือข่าย

 

ในกรณีที่ใช้คุณลักษณะนี้ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณกับเครือข่าย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณกับเครือข่าย สามารถอ้างอิงได้จากคู่มือ  Quick Setup Guide (คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย) ล่าสุด  Quick Setup Guide (คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย) ล่าสุดมีให้เลือกในหมวด Manuals (คู่มือ) ของเว็บไซต์นี้

> คลิกที่นี่เพื่อไปยังหมวด Manuals (คู่มือ) และดูคู่มือเวอร์ชั่นล่าสุด

เพื่อกำหนดค่า iPhone  iPod touch  iPad หรืออุปกรณ์ Apple อื่นๆของคุณสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi  สามารถอ้างอิงได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

 

การพิมพ์ การสแกนหรือการส่งแฟกซ์โดยใช้ AirPrint

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ  AirPrint  โปรดอ้างอิงจาก AirPrint Guide (คำแนะนำการใช้งาน AirPrint) หรือ Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์) ล่าสุด

AirPrint Guide (คำแนะนำการใช้งาน AirPrint) หรือ Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์) ล่าสุดมีให้เลือกในหมวด  Manuals (คู่มือ) ของเว็บไซต์นี้

> คลิกที่นี่เพื่อไปยังหมวด Manuals (คู่มือ) และดูคู่มือเวอร์ชั่นล่าสุด

พิมพ์  |  ปิด