พิมพ์  |  ปิด

MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การสแกนเอกสารในระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือสูงกว่า

คุณสามารถสแกนเอกสารโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 1. ControlCenter4
 2. Windows FAX and Scan
 3. Paint

 

วิธีที่ 1: ControlCenter4

ControlCenter4 คือซอฟต์แวร์ดั้งเดิมของบราเดอร์ที่ช่วยให้คุณเข้าใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชั่นในเครื่องบราเดอร์ได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น Scan  Photo Print และ PC-FAX สามารถทำงานโดยตรงจากหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังช่วยให้คุณกำหนดการตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย โปรดจำว่าเครื่องบราเดอร์บางรุ่นจะไม่รองรับฟังก์ชั่น Photo Print หรือฟังก์ชั่น PC-FAX

 

 

วิธีที่ 2: Windows FAX and Scan

 1. วางเอกสารของคุณที่เครื่องบราเดอร์
 2. (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10)
  คลิก Start -> (All apps ->) Windows accessories‎

  (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8)
  บนหน้าจอ Start  คลิก DownArrow

   

  StartScreen_DownArrow

   

  หากไอคอน  DownArrow ไม่ได้อยู่บนหน้าจอ Start ให้คลิกขวาตรงส่วนใดก็ได้ที่เป็นพื้นที่ว่าง (1) จากนั้นคลิก  All Apps จากบริเวณแถบเมนูที่ (2)

   

  start screen

   

 3. คลิก Windows Fax and Scan
 4. คลิก New Scan

  New Scan

   

 5. หากคุณมีอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพหลายอุปกรณ์ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกสแกนเนอร์ของคุณและคลิก OK

  choose scanner

   

 6. ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆในการสแกน  จากนั้นคลิก Scan

  scanning option

   

 7. ภาพที่สแกนก็จะปรากฏขึ้น

  scan image

 

 วิธีที่ 3: Paint

 1. วางเอกสารของคุณที่เครื่องบราเดอร์
 2. (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10)
  คลิก Start -> (All apps ->) Windows accessories

  (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8)
  บนหน้าจอ Start  คลิก  DownArrow

   

  StartScreen_DownArrow

   

  หากไอคอน  DownArrow ไม่ได้อยู่บนหน้าจอ Start ให้คลิกขวาตรงส่วนใดก็ได้ที่เป็นพื้นที่ว่าง (1) จากนั้นคลิก All Apps จากบริเวณแถบเมนู (2)
  start screen

   

 3. คลิก Paint
 4. คลิก File จากนั้นคลิก From scanner or camera

  paint file

   

 5. หากคุณมีอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพหลายอุปกรณ์ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือกสแกนเนอร์ของคุณและคลิก OK

  choose scanner

   

 6. ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆในการสแกน  จากนั้นคลิก Scan

  scanning option

   

 7. ภาพที่สแกนก็จะปรากฏขึ้น

  scan image

 

พิมพ์  |  ปิด