พิมพ์  |  ปิด

MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ภาพเอียง

Print Quality Problem - Image skewed

 

ตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

 

 • ใส่เอกสารอย่างถูกต้องใน ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)หรือบนกระจกสแกนเนอร์ถ้าหากเอกสารเอียงเมื่อทําสําเนา
 • ตรวจสอบว่ากระดาษหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ได้บรรจุลงอย่างถูกต้องในถาดกระดาษและแคร่ปรับกระดาษไม่ได้แน่นหรือหลวมเกินไปกับกองกระดาษ
 • ปรับแคร่ปรับกระดาษให้ถูกต้อง
 • ถาดกระดาษอาจเต็มเกินไป
 • ตรวจสอบชนิดและคุณภาพกระดาษ
  > คลิกที่นี่เพื่อดูว่าคุณสามารถใช้กระดาษชนิดใดได้บ้าง
 • ตรวจสอบวัตถุหลุดหลวมเช่น เศษกระดาษที่ฉีกขาดติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์
 • (สำหรับรุ่นที่สามารถพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ)
  ถ้าเกิดปัญหาระหว่างการพิมพ์ 2 ด้าน ให้ตรวจสอบกระดาษที่ฉีดขาดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งถาดใส่กระดาษ 2 ด้านแน่นสนิทดีแล้ว และฝาหลังปิดสนิท

 

พิมพ์  |  ปิด