พิมพ์  |  ปิด

MFC-L5900DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

พิมพ์ขาดหาย

Print Quality Problem - Hollow print

 

ตรวจสอบตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  • เลือกโหมด กระดาษหนา ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์หรือใช้กระดาษที่บางกว่ากระดาษที่กําลังใช้อยู่
  • (มีให้เลือกเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
    เลือกชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ (Media type) ให้ถูกต้องหรือเหมาะสมกับกระดาษที่คุณใช้งานในเมนูการตั้งค่า
  • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครื่องที่ตั้งอยู่ เช่น ความชื้นสูงอาจทําให้เกิดการพิมพ์ขาดหายได้
    สามารถอ้างอิงข้อมูลได้จาก คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ที่หมวดคู่มือ (Manuals)
  • แม่แบบสร้างภาพอาจเป็นรอย เปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่
    > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

 

พิมพ์  |  ปิด