พิมพ์  |  ปิด

MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ขอบปรากฎอยู่ทางด้านขวาของเอกสารที่สแกนเมื่อใช้แอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan บนอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของฉัน

สาเหตุของปัญหานี้เกิดจาก Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) ในแอพพลิเคชั่น Brother iPrint&Scan

หากการตั้งค่าการสแกนถูกตั้งค่าเป็น "Scan Type: Color(Fast)" และ "Document size: 3.5" x 5" (9 x 13 cm)" ขอบจะปรากฎอยู่ทางด้านขวาของเอกสารที่สแกน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนการตั้งค่า Scan Type จาก Color(Fast) เป็น Color และทดสอบสแกนอีกครั้งหนึ่ง

 

 

scan setting color

 

 

พิมพ์  |  ปิด