พิมพ์  |  ปิด

MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

หน้ากระดาษเป็นสีดำเมื่อฉันดูเอกสารที่สแกนในอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของฉันโดยใช้  แอพพลิเคชั่น Brother Image Viewer

ปัญหานี้อาจเกิดจากการสแกนเอกสารโดยเลือกการสแกนขาว-ดำในการตั้งค่าประเภทการสแกน แอพพลิเคชั่น Brother Image Viewer รองรับการเปิดดูเอกสารเมื่อเอกสารนั้นถูกสแกนด้วยการตั้งค่าสแกนสี
เมื่อสแกนเอกสาร โปรดแน่ใจว่าได้ตั้งค่า Scan Type เป็น Color จากนั้นสแกนเอกสารและบันทึกไปยังอุปกรณ์มือถือระบบ Android™

พิมพ์  |  ปิด