พิมพ์  |  ปิด

MFC-J3530DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันไม่สามารถซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายหรือไร้สายด้วยเครื่องมือ  Network Connection Repair  (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows)

คุณต้องการเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณอย่างไร?

> ใช้การเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
> ใช้การเชื่อมต่อแบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)

 

 ใช้การเชื่อมต่อแบบเครือข่ายไร้สาย  (Wi-Fi)

พิมพ์รายงาน  WLAN ออกมาและจากนั้นทำตามคำแนะนำต่างๆในรายงาน WLAN เพื่อแก้ไขข้อความแสดงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เพราะข้อความแสดงความผิดพลาดเหล่านี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือ  Network Connection Repair  ได้อย่างถูกต้องในการซ่อมแซมการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สายบนกระดาษรายงาน WLAN

 

หมายเหตุ: ลิงก์ที่มีให้ด้านบน อาจจะไม่สามารถเข้าได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติรุ่นของคุณ

 

 

ใช้การเชื่อมต่อแบบเครือข่ายใช้สาย (LAN)

 1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  ตรวจดูว่าสายอีเทอร์เน็ตหรือสาย LAN ได้เชื่อมต่อเข้าไปที่เราเตอร์หรือฮับอย่างแน่นหนาแล้ว และมีไฟ LED ปรากฏที่เราเตอร์ (ติดสว่างหรือติดกะพริบ)  
  Link LED
  • หากไฟ LED ที่เราเตอร์ ติดสว่างหรือติดกะพริบ
   แสดงว่าระหว่างเครื่องบราเดอร์และเราเตอร์นั้นได้เชื่อมต่อกันแล้ว
   ให้รีสตาร์ทเราเตอร์หรือฮับ
    
  • หากไฟ LED ที่เราเตอร์ไม่ติดสว่างหรือไม่กะพริบ
   แสดงว่าระหว่างเครื่องบราเดอร์และเราเตอร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อกัน ให้ใช้สายอีเทอร์เน็ตหรือสาย LAN อันใหม่ หรือเสียบไปยังพอร์ตอื่นในเราเตอร์หรือฮับ หากไฟยังคงดับเหมือนเดิมที่เราเตอร์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์หรือฮับของคุณ
   หากไฟ LED ที่เราเตอร์ติดสว่างหรือกะพริบขึ้นมา เครื่องบราเดอร์และเราเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกันแล้ว โปรดรีสตาร์ทเราเตอร์หรือฮับ

  หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์งานได้ ไปยังขั้นตอนต่อไป
   

 2. ถอนการติดตั้งและติดตั้งไดรเวอร์บราเดอร์ใหม่อีกครั้ง
  1. ถอนการติดตั้งไดรเวอร์บราเดอร์  (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีถอนการติดตั้งไดรเวอร์ )
  2. ดาวน์โหลด  Full Driver & Software Package (แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม)  และติดตั้งใหม่อีกครั้ง  คำแนะนำในการติดตั้งนั้นจะอยู่ในหน้าดาวน์โหลด
   > คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Full Driver & Software Package (แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม)  ในหมวด Downloads (ดาวน์โหลด)
พิมพ์  |  ปิด