พิมพ์  |  ปิด

MFC-9970CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ไม่สามารถใช้ Gmail สำหรับฟังก์ชันอีเมล (เช่น  Scan-to-Email) และ Internet Fax (I-Fax) ได้ 

หากคุณใช้ที่อยู่ Gmail ในการส่งและรับอีเมลและ Internet faxes คุณจำเป็นต้องตั้งค่า การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน

 

หมายเหตุ:

 • หน้าจอการตั้งค่าอาจแตกต่างไปจากเครื่องและระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่
 • การตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนต้องทำใน BRAdmin Professional 4 เช่นกัน และกำหนดการตั้งค่าของอีเมลเซิร์ฟเวอร์

 

เปิดใช้งานการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน และสร้างรหัสผ่านของแอป 

 1. เปิด Google Account ของคุณ  (https://myaccount.google.com/
 2. ในแผงเมนูนำทาง ให้เลือกที่ Security (ความปลอดภัย)
 3. ใต้ “Signing in to Google,” (การลงชื่อเข้าใช้ Google)  ให้เลือก  2-Step Verification (การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน) และเลือก Get started (เริ่มต้นใช้งาน) 
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 
 5. ใต้  "Signing in to Google" (การลงชื่อเข้าใช้ Google) เลือก  App passwords (รหัสผ่านของแอป)
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ 

 กำหนดการตั้งค่าของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ 

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ 
 2. พิมพ์ "https://ที่อยู่ IP ของเครื่อง" ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์  ("ที่อยู่ IP ของเครื่อง" คือ ที่อยู่ IP ของเครื่องบราเดอร์)
  ตัวอย่างเช่น:
  https://192.168.1.2
 3. หากมีช่องให้ป้อนรหัสผ่านใน Login ปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสผ่าน และ คลิกที่ Login

   

  รหัสผ่านเริ่มต้นในการเข้าไปตั้งค่าต่างๆในเครื่องของคุณนั้นจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ขึ้นต้นด้วยคำว่า  "Pwd"

 4. ในแผงเมนูนำทาง คลิก  Network > Network > Protocol 
 5. ในส่วนของ "POP3/IMAP/SMTP" ให้คลิกที่ Advanced Settings
 6. ในส่วนของ "SMTP-AUTH Account Password" ให้ป้อน App passwords (รหัสผ่านของแอป) ที่เป็นรหัสของที่อยู่ Gmail ที่คุณป้อนใน SMTP-AUTH Account Name
  พิมพ์ App passwords (รหัสผ่านของแอป) อีกครั้งในช่อง Retype password 
 7. ในส่วนของ "Mailbox Password" ให้ป้อน App passwords (รหัสผ่านของแอป) ที่เป็นรหัสของที่อยู่ Gmail ที่คุณป้อนใน SMTP-AUTH Account Name
  พิมพ์ App passwords (รหัสผ่านของแอป) อีกครั้งในช่อง Retype password 
  POP3/IMAP/SMTP field
 8. คลิก Submit

​​​​​​

พิมพ์  |  ปิด