พิมพ์  |  ปิด

MFC-9970CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ไม่สามารถพิมพ์หรือสแกนเมื่อใช้งาน Brother iPrint&Scan จากอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของฉัน

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพของคุณ (JPEG หรือ PDF) PDF หรือเว็บเพจ คุณยังสามารถสแกนจากกระจกสแกนเนอร์หรือถาดป้อนเอกสารของเครื่องบราเดอร์ในบางรุ่น ไม่ใช่เครื่องบราเดอร์ทุกรุ่นที่รองรับการสแกน

 

ในการพิมพ์และสแกนโดยใช้ Brother iPrint&Scan คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องบราเดอร์ถูกเชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ เครื่องอาจถูกเชื่อมต่อได้ทั้งแบบไร้สายและแบบใช้สายเข้ากับจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย (ประเภทการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์)

 

ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่าย

หมายเหตุ: ภาพประกอบและวิธีการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่นที่คุณกำลังใช้งาน เราแนะนำให้คุณใช้เวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อใช้งานคุณสมบัติที่รองรับทั้งหมด

 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบราเดอร์เปิดทำงานอยู่และไม่มีข้อความแสดงความผิดพลาดที่เครื่อง หากมีข้อความแสดงความผิดพลาด คุณต้องแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ก่อน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Brother iPrint&Scan ถูกติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ เยี่ยมชม Google Play™ Store เพื่อดาวน์โหลด Brother iPrint&Scan
  > คลิกที่นี่เพื่อไปยัง Google Play™ Store
 3. อุปกรณ์มือถือของคุณควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกันกับที่เครื่องบราเดอร์ถูกเชื่อมต่ออยู่ คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้หากเชื่อมต่ออยู่กับ 3G/4G สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ Android™ ของคุณเข้ากับเครือข่ายของคุณ โปรดศึกษาจากเอกสารของอุปกรณ์มือถือของคุณ
 4. แสดงรายการแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือของคุณและแตะที่ไอคอน Brother iPrint&Scan
 5. ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณถูกเลือกไว้

   

  • หากเครื่องของคุณถูกเลือกไว้ ไปยังขั้นตอนที่ 8
  • หากเครื่องอื่นถูกเลือกไว้หรือมีข้อวาม No Device Selected แสดงอยู่ ตรวจสอบว่าเครื่องของคุณถูกเปิดใช้งานอยู่ จากนั้นแตะที่ชื่อรุ่นหรือคำว่า No Device Selected
 6. แอพพลิเคชั่นจะค้นหาเครือข่ายของคุณและแสดงรายการเครื่องที่สามารถใช้ได้
 7. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   

  หากเครื่องของคุณไม่อยู่ในรายการ อาจไม่มีการสื่อสารระหว่างเครื่องบราเดอร์และอุปกรณ์มือถือระบบ Android™ ของคุณ ตรวจสอบข้อต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

   

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องบราเดอร์ถูกเปิดทำงานอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์มือถือระบบ Android™
  • ปิดและเปิดอุปกรณ์มือถือของคุณและลองค้นหาอีกครั้ง คุณอาจต้องรออย่างน้อยหนึ่งนาทีเพื่อให้เครื่องปรากฏขึ้น
  • ปิดและเปิดเครื่องบราเดอร์ของคุณและลองค้นหาอีกครั้ง คุณอาจต้องรออย่างน้อยหนึ่งนาทีเพื่อให้เครื่องปรากฏขึ้น
  • หากคุณยังไม่สามารถค้นหาเครื่องบราเดอร์ได้พบ ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Brother iPrint&Scan ใหม่อีกครั้งจาก Google Play™ Store หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์มือถือของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 8. เมื่ออุปกรณ์ถูกเลือกแล้ว คุณจะสามารถพิมพ์หรือสแกนโดยใช้แอพพลิเคชั่นได้อีกครั้ง
พิมพ์  |  ปิด