พิมพ์  |  ปิด

TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถตรวจดูหมายเลขประจำเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของฉันได้อย่างไร?

หมายเลขประจำเครื่องหรือ (SER.NO.) ติดฉลากกำกับอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหรือด้านในของช่องใส่ม้วนฉลากของตัวเครื่องหรือบริเวณช่องใส่ตลับเทป

 

ตัวอย่าง:

 

 • รุ่นที่ใช้กับม้วนฉลาก  (QL เป็นต้น)

 • รุ่นที่ใช้กับตลับเทป (PT เป็นต้น)

   

 • รุ่นที่ใช้กับม้วนเทป (VC)
  VC-500W
การป้อนหมายเลขประจำเครื่อง:
 • หากหมายเลขประจำเครื่องของคุณมี 9 อักขระ ให้ป้อนให้ครบจำนวน
   
 • หากหมายเลขประจำเครื่องของคุณมี 15 อักขระ  ให้ป้อน 9  อักขระสุดท้าย หากมีเครื่องหมายขีดสั้น (-) ให้ป้อน 9 อักขระที่ตามหลังเครื่องหมายนี้
  ตัวอย่างเช่น:
  สำหรับหมายเลขประจำเครื่อง  "E00000 - A1B23C456"  ให้ป้อน  "A1B23C456"
   
 • ตรวจสอบคุณได้ป้อนตัวอักษรใหญ่เท่านั้น
พิมพ์  |  ปิด