พิมพ์  |  ปิด

TD-4520DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถเปิดไฟล์ Excel/Access กับฟังก์ชัน Database ได้อย่างไร? (โปรแกรม P-touch Editor 5.1/5.2 สำหรับ Windows®)

หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี Microsoft Office ติดตั้งอยู่แล้ว คุณสามารถเปิดไฟล์ Excel/Access กับฟังก์ชัน Database ได้
 

คุณสามารถเปิดไฟล์โดยการเลือกที่ [File] - [Database] - [Connect...] - [เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด]

Image

พิมพ์  |  ปิด