พิมพ์  |  ปิด

HL-L8260CDN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วิธีการรีเซ็ตดรัม (ตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม))

เมื่อคุณเปลี่ยนดรัมใหม่ คุณต้องรีเซ็ตตัวนับจำนวนของดรัมโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

 

ห้าม  รีเซ็ตตัวนับจำนวนดรัม จนกว่าคุณจะเปลี่ยนดรัมตัวใหม่เข้าไป

  1. ปิดฝาด้านหน้าเครื่อง
  2. ตรวจว่าได้เปิดเครื่องแล้ว 
  3. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อไปยังเมนู  Machine Info จากนั้นกดปุ่ม  OK
  4. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อไปยังเมนู Parts Life จากนั้นกดปุ่ม OK
  5. กดปุ่มลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อไปยังเมนู Drum จากนั้นกดปุ่ม OK 
  6. กดปุ่ม  OK ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
  7. กดปุ่มลูกศร  ชี้ขึ้น  เพื่อรีเซ็ตดรัม
พิมพ์  |  ปิด