พิมพ์  |  ปิด

HL-L3270CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การป้องกันเครื่องบราเดอร์ของคุณจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเครือข่าย

 1. เปลี่ยนรหัสผ่านตั้งต้นของเครื่องบราเดอร์คุณเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
 2. อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องบราเดอร์ของคุณให้ล่าสุด
 3. ป้องกันเครื่องบราเดอร์ของคุณจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเครือข่าย  
 4. ถอด USB แฟลชไดร์ฟและเมมโมรี่การ์ดออกจากเครื่องบราเดอร์เมื่อไม่ใช้งาน  

 

1. เปลี่ยนรหัสผ่านตั้งต้นของเครื่องบราเดอร์คุณเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

บราเดอร์ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านต้้งต้นจาก (initpass) พื่อปกป้องเครื่องจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

 

 1. เปิดเว็บบราว์เซอร์ของคุณ
 2. พิมพ์ "https://IP address ของเครื่อง/" ลงใน address bar ของเบราว์เซอร์ของคุณ ("IP address ของเครื่อง" คือหมายเลข IP address ของเครื่อง)
  เช่น
  https://192.168.1.2
 3. ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้
  • หากคุณได้ตั้งรหัสผ่านไว้แล้วก่อนหน้านี้ ให้ป้อนรหัสผ่านของตนเอง และกด Right Arrow
  • หากคุณไม่ได้ตั้งรหัสผ่านไว้ก่อนหน้านี้ ให้ป้อนรหัส่าน initpass จากนั้นกด Right Arrow
 4. คลิก Administrator
 5. ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้ในช่อง Enter New Password  (8 ถึง 32 อักขระ)
 6. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm New Password
 7. คลิก Submit

 

2. อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องบราเดอร์ของคุณให้ล่าสุด

บราเดอร์ได้ปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อยู่บ่อยครั้ง  เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยใช้ Firmware Update Tool (เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์)

> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Firmware Update Tool ในรุ่นของคุณจากหมวด Downloads (ดาวน์โหลด)

 

 

3. ป้องกันเครื่องบราเดอร์ของคุณจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเครือข่าย

ตรวจสอบตามข้อต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันเครื่องบราเดอร์ของคุณจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านเครือข่าย

 

 1. ตรวจสอบคุณได้ใช้เราเตอร์หรือไฟร์วอลล์ เมื่อเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณไปยังอินเทอร์เน็ตตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้

  Internet connection image
   
 2. เครื่องบราเดอร์ของคุณควรได้รับการปกป้องจากการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณได้ใช้บริการของอินเทอร์เน็ตและมี private IP address ที่เครื่องบราเดอร์ของคุณ วิธีการตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์กำลังใช้ private IP address หรือไม่
   
  1. พิมพ์ใบรายงาน "Network Configuration(Network Config)"
   > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการพิมพ์ใบรายงาน
  2. ตรวจสอบหมายเลข IP แอดเดรสที่ปรากฏในใบรายงานอยู่ในช่วงระหว่างเลขดังต่อไปนี้
   Check the IP address is within the range
   หากหมายเลข IP แอดเดรสของเครื่องบราเดอร์คุณไม่ได้อยู่ระหว่างหมายเลขที่ระบุไว้ด้านบน ติดต่อผู้ดูแลระบบเน็ทเวิร์คของคุณหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และขอเลขที่ถูกต้อง จากนั้นคุณสามารถใช้เลข IP ที่ถูกต้องนั้นกำหนดค่าเข้าไปในตัวเครื่องได้

 

4. ถอด USB แฟลชไดร์ฟและเมมโมรี่การ์ดออกจากเครื่องบราเดอร์เมื่อไม่ใช้งาน

 • ช่องเสียบ USB แฟลชไดร์ฟหรือเมมโมรี่การ์ดนี้มีในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
 • ภาพประกอบที่แสดงด้านล่างเป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และอาจมีความแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์ของคุณ

หากเครื่องบราเดอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเน็ทเวิร์คคนอื่นสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณในการเข้าถึง USB แฟลชไดร์ฟหรือเมมโมรี่การ์ดที่กำลังเสียบอยู่ในตัวเครื่องได้ หากมีผู้ใช้งานหลายคนใช้เครื่องบราเดอร์ของคุณ เราไม่แนะนำให้คุณทิ้ง USB แฟลชไดร์ฟหรือเมมโมรี่การ์ดไว้ที่ตัวเครื่อง ให้ถอด USB แฟลชไดร์ฟหรือเมมโมรี่การ์ดออกจากที่เครื่องบราเดอร์ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน

Remove the USB flash drive and memory card

พิมพ์  |  ปิด