พิมพ์  |  ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ความแตกต่างระหว่างตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพ?

ตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพเป็นวัสดุการพิมพ์ที่แตกต่างกัน วัสดุการพิมพ์เหล่านี้ถูกใช้ในเครื่องบราเดอร์ เครื่องบราเดอร์จำเป็นต้องใช้วัสดุการพิมพ์ทั้งสองชนิดนี้

 

ตลับผงหมึกคืออะไร?

 

 

ตลับผงหมึกประกอบไปด้วยผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ถูกใช้สร้างตัวอักษรและภาพ

 

 

คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกเมื่อผงหมึกเหลือน้อยหรือเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของผงหมึก

 

 

[ตัวอย่างที่ 1] ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำรุ่น MFC-7840W

 

image

 

 

[ตัวอย่างที่ 2] ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีรุ่น MFC-9840W (4 สี)

 

 

image

 

 

 

แม่แบบสร้างภาพคืออะไร?

 

 

 

 

แม่แบบสร้างภาพจะลำเลียงผงหมึกไปยังกระดาษ

 

 

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์จะลำเลียงหมึกไปไว้บนลูกกลิ้งที่เรียกว่า "แม่แบบสร้างภาพไวต่อแสง" ที่อยู่ในชุดแม่แบบสร้างภาพ จากนั้นจะพิมพ์ตัวอักษรหรือภาพโดยการผนึกผงหมึกเข้ากับกระดาษโดยใช้ความร้อนและแรงกด

 

 

เพื่อรักษาคุณภาพงานพิมพ์ เครื่องบราเดอร์จะตรวจจับการเสื่อมสภาพของแม่แบบสร้างภาพโดยอัตโนมัติ หากเครื่องบราเดอร์แสดงข้อความแสดงความผิดพลาด "Replace drum" คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแม่แบบสร้างภาพเป็นชุดใหม่

 

 

[ตัวอย่างที่ 1] แม่แบบสร้างภาพของเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำรุ่น MFC-7840W

 

image

 

 

[ตัวอย่างที่ 2] แม่แบบสร้างภาพของเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีรุ่น MFC-9840W (4 สี)

 

 

image

 

 

วิธีการใช้งานตลับผงหมึกและแม่แบบสร้างภาพ

 

 

 

วิธีการใช้งานวัสดุการพิมพ์ ใส่ตลับผงหมึกเข้ากับแม่แบบสร้างภาพ

 

 

[ตัวอย่างที่ 1] กรณีที่ใส่ตลับผงหมึกเข้ากับแม่แบบสร้างภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำรุ่น MFC-7840W

 

image

 

 

[ตัวอย่างที่ 2] กรณีที่ใส่ตลับผงหมึกเข้ากับแม่แบบสร้างภาพสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีรุ่น MFC-9840CDW

 

 

image

 

หากผงหมึกหมดหรือตลับผงหมึก/แม่แบบสร้างภาพหมดอายุการใช้งาน แยกตลับผงหมึกออกจากแม่แบบสร้างภาพและเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่หมดอายุการใช้งานเท่านั้น

 

 

 

 

 

พิมพ์  |  ปิด