พิมพ์  |  ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การรีเซ็ตตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

เมื่อคุณเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่  คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตตัวนับจำนวนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างให้สมบูรณ์ดังต่อไปนี้

ห้าม รีเซ็ตตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จนกว่าคุณจะเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่

  1. ตรวจสอบว่าตัวเครื่อง เปิดใช้งานอยู่
  2. ปิดฝาด้านหน้าเครื่อง
  3. กดปุ่ม OK และปุ่มลูกศร ขึ้น พร้อมกัน
  4. กดปุ่ม OK เพื่อเลือก Drum
  5. กดปุ่มลูกศร ลง เพื่อทำการรีเซ็ตตัวนับจำนวนแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
พิมพ์  |  ปิด