พิมพ์  |  ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

AirPrint คืออะไร?

AirPrint เป็นเทคโนโลยีไร้สายที่ให้คุณพิมพ์จาก iPhone iPod touch iPad หรืออุปกรณ์ iOS อื่นๆของคุณ เทคโนโลยีนี้ทำให้การพิมพ์อีเมล รูปภาพ เว็บเพจ และเอกสารต่างๆทำได้ง่ายโดยไม่ต้องติดตั้งไดร์เวอร์หรือซอฟต์แวร์

 

AirPrint

  1. คำสั่งพิมพ์
     
  2. รูปภาพ อีเมล หน้าเว็บเพจ และเอกสารต่างๆถูกพิมพ์ออกมา
     

การตั้งค่าเครือข่าย

 

ในการใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์เข้ากับเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์เข้ากับเครือข่าย โปรดอ้างอิงจากQuick Setup Guide (คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย) คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่ายล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากส่วน Manuals (คู่มือ) ในเว็บไซต์นี้

> คลิกที่นี่เพื่อไปที่หมวด Manuals (คู่มือ) และดูคู่มือฉบับล่าสุด

ในการกำหนดค่า อุปกรณ์ iOS ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

การพิมพ์โดยใช้ AirPrint

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน AirPrint โปรดอ้างอิงจากคู่มือล่าสุด Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์)

คู่มือล่าสุด Online User's Guide (คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์) จะอยู่ในหมวด Manuals (คู่มือ) ในเว็บไซต์นี้

> คลิกที่นี่เพื่อไปที่หมวด Manuals (คู่มือ) และดูคู่มือฉบับล่าสุด

พิมพ์  |  ปิด