พิมพ์  |  ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตั้งค่าเครื่องบราเดอร์ของคุณใหม่

  1. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [Initial Setup (การตั้งค่าเริ่มต้น)] จากนั้นกดOK
  2. กด หรือ เพื่อแสดงตัวเลือก [Reset (รีเซ็ต)] จากนั้นกดOK
  3. กด หรือ เพื่อเลือกประเภทการตั้งค่าใหม่ที่คุณต้องการทำ จากนั้นกด OK
  4. กด
  5. กด เพื่อ [Yes (ใช่)]
    เครื่องจะเริ่มต้นใหม่
พิมพ์  |  ปิด