พิมพ์  |  ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

กระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงข้อความว่ามีกระดาษติดที่ด้านหลังของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ 10 นาทีเพื่อให้พัดลมภายในเป่าชิ้นส่วนที่ร้อนมากในเครื่องให้เย็นลง
 2. เปิดฝาครอบด้านหลัง
 3. ดึงจุดตั้งระยะสีน้ำเงินทางด้านซ้ายและขวาเข้าหาตัวคุณ เพื่อปล่อยฝาครอบตัวทำความร้อน
  คำเตือน
  พื้นผิวร้อน

  ชิ้นส่วนภายในของเครื่องจะร้อนมาก รอให้เครื่องเย็นลงก่อนสัมผัสส่วนเหล่านั้น

  ถ้าคันโยกจดหมายสีเขียวด้านในฝาหลังถูกดึงลงไปยังตำแหน่งซองจดหมาย ให้ยกคันโยกเหล่านี้กลับสู่ตำแหน่งดั้งเดิมก่อนจะดึงจุดตั้งระยะสีเขียวลง

 4. ใช้มือทั้งสองข้างเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกจากชุดทำความร้อนเบาๆ
 5. ปิดฝาครอบตัวทำความร้อน

  ถ้าคุณพิมพ์ซองจดหมาย ให้ดึงคันโยกซองจดหมายสีเขียวลงมาที่ตำแหน่งซองจดหมายอีกครั้งก่อนจะปิดฝาหลัง

 6. ปิดฝาครอบด้านหลังจนกระทั่งล็อกเข้าที่ในตำแหน่งปิด
พิมพ์  |  ปิด