พิมพ์  |  ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ยกเลิกงานพิมพ์

  1. ที่แผงควบคุมของเครื่อง กดค้างไว้ที่ Go (ไป) ประมาณสองวินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน
    เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างไว้ที่ Go (ไป) เป็นเวลาหกวินาที
พิมพ์  |  ปิด