พิมพ์  |  ปิด

HL-8050N

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ (Linux)

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

 1. เปิด "http://localhost:631/printers" ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ 
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการและคลิกเครื่องพิมพ์นั้น 
 3. ตรวจสอบรายการ  connection 

หากมี "usb usb:/dev/usb/lp0" หรือชื่อเครื่องพิมพ์อื่นแสดงในรายการ ให้กำหนดการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์ใหม่ตามคำอธิบายด้านล่าง

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้กำหนดการตั้งค่าใหม่เท่านั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงเนื้อหาในรายการของ connection

ขั้นตอนและคำอธิบายอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลินุกซ์ดิสทริบิวชันหรือเวอร์ชัน

 

สำหรับการเชื่อมต่อแบบ USB 

สำหรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่าย

 

สำหรับการเชื่อมต่อแบบ USB 

 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB และเปิดเครื่อง
 2. เลือก Modify Printer ในเมนู  Administration 
 3. เลือกเครื่องที่ต้องการใช้จาก Local Printer
 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และคลิกที่  Continue เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
 5. คลิก  Modify Printer

 

สำหรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่าย 

 1. เปิดเครื่องแล้วเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
 2. เลือก   Modify Printer จากเมนู  Administration 
 3. รายการของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อแล้วจะปรากฏขึ้น  เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้จาก  Discovered Network Printers
 4. เครื่องพิมพ์ที่เหมือนกันหลายเครื่องอาจจะแสดงในรายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลของเครือข่ายที่รองรับ ในกรณีนี้ ให้เรียงลำดับเครื่องพิมพ์
 5. หากเครื่องพิมพ์ไม่แสดงในรายการ ให้เลือก  Internet Printing protocol (http) คลิก Continue และป้อน http://xx.xx.xx.xx (ซึ่ง  xx.xx.xx.xx คือ  ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์) บนหน้าที่แสดง
 6. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และคลิก  Continue เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
 7. คลิก Modify Printer
 8. ลองพิมพ์อีกครั้ง 
 9. หากคุณไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ทำซ้ำจาก ขั้นตอนที่  2 ใหม่อีกครั้ง และเลือกเครื่องพิมพ์อื่นใน ขั้นตอนที่ 3
  หากคุณไม่สามารถพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ใดในรายการได้เลย หลังจากที่เลือก Internet Printing protocol (http) ให้ป้อนที่อยู่ IP เข้าไปด้วยตนเอง

   

  เราขอแนะนำให้คุณใช้ที่อยู่ IP ที่เป็นแบบ Fixed IP ที่ไม่ใช่ที่อยู่ IP ที่มาจาก DHCP 

 

 

พิมพ์  |  ปิด