พิมพ์  |  ปิด

PQ1500SL

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทำไมด้ายของฉันถึงติดขัดบ่อย?

ด้ายอาจจะติดขัดหรือพันกันเนื่องจากหลายสาเหตุ

 • ด้ายด้านบนอาจพันกัน
  นำด้ายหรือเศษด้ายออกจากตัวเครื่องให้หมด 
  แผ่นประกบแกนหลอดด้ายควรมีขนาดพอดีกับหลอดด้าย
  ทำการร้อยด้ายด้านบนใหม่อีกครั้ง ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน

โปรดอ้างอิงจาก "การร้อยด้ายด้านบน" ในหมวด "การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน" 

หนึ่งจุดแนะนำ   วิธีการวางหลอดด้ายบนแกนยึดหลอดด้าย

 • นำไส้กระสวยออกมาและตรวจสอบดูว่าได้ทำการเดินเส้นด้ายอย่างถูกต้องในกระสวยจักรแล้ว 
  นำเศษผ้าหรือเศษเส้นด้ายออกจากกระสวยจักร

โปรดอ้างอิงจาก "การใส่ไส้กระสวย" ในหมวด "การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน" 

หนึ่งจุดแนะนำ   เมื่อด้ายพันกัน

 • ความตึงด้ายอาจแน่นหรือหลวมจนเกินไป
  ปรับค่าความตึงด้ายไปที่ค่ามาตรฐานหรือค่อยๆปรับค่าความตึงด้ายด้วยตนเอง

   
 • ความเหมาะสมของขนาดเข็ม ขนาดเส้นด้าย และเนื้อผ้าไม่ถูกต้อง
  ตรวจสอบว่าได้เลือกใช้ขนาดของเข็มและด้ายสำหรับชนิดของผ้าที่คุณกำลังเย็บได้ถูกต้อง
  (ตัวอย่างเช่น: ผ้าเดนิม ขนาดเข็มเบอร์ 16 และขนาดเส้นด้ายอยู่ระหว่าง 40-50)

หนึ่งจุดแนะนำ   การเลือกใช้เข็มเย็บผ้า ด้าย และเนื้อผ้าให้มีความเหมาะสม 

 
พิมพ์  |  ปิด