พิมพ์  |  ปิด

PQ1500SL

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ทำไมด้ายล่างถึงขาดบ่อย?

ด้ายล่างสามารถขาดได้อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้ 
 

  • ตรวจสอบว่าด้ายล่างพันกันหรือไม่

สามารถดูคำแนะนำ   เมื่อด้ายพันกัน

  • ใส่ไส้กระสวยไม่ถูกต้องในชุดกระสวย
    ใส่ไส้กระสวยให้ถูกต้องในชุดกระสวย

สามารถอ้างอิงได้จาก "วิธีการติดตั้งไส้กระสวย" ในหมวด "การเตรียมพร้อม"

 
พิมพ์  |  ปิด