พิมพ์  |  ปิด

LS-2125/2160

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การใส่หลอดด้ายเข้าไปในแกนยึดหลอดด้าย

<แกนยึดหลอดด้ายแบบนอน>

 

 1. เลื่อนแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายเข้าไปชิดกับหลอดด้ายให้มากที่สุดเพื่อยึดหลอดด้ายให้อยู่กับที่
  spool cap 1 แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย

  ตรวจสอบคุณได้เลือกใช้ขนาดแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับหลอดด้ายแล้ว หากแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายมีขนาดเล็กกว่าหลอดด้าย อาจทำให้ความตึงด้ายไม่ถูกต้อง

   
 2. หากคุณไม่มีแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่มีขนาดใหญ่กว่าหลอดด้าย จะมีร่องในหลอดด้าย
  Slit(Notch) 1 ร่อง(รอยบาก)

  สวมหลอดด้ายโดยให้รอยบากหรือร่อง หันไปทางส่วนฐานของแกนยึดหลอดด้าย

   
 3. เป็นสิ่งสำคัญที่ด้ายจะต้องถูกปล่อยออกจากหลอดด้ายโดยเรียบร้อย โดยตรวจสอบดูว่าต้องมีพื้นที่ว่างรอบๆระหว่างหลอดด้ายและส่วนปลายของแกนยึดหลอดด้าย เพื่อให้ด้ายผ่านไปได้โดยง่าย
   Make sure there is space

 

 

 

<แกนยึดหลอดด้ายแบบตั้งตรง>
หากหลอดด้ายหมุนไม่คงที่ทำให้ความตึงด้ายไม่ถูกต้อง  ให้วางแผ่น
สักหลาดรองหลอดด้าย ไว้ที่ด้านใต้ของหลอดด้าย

 

place felt under the spool of thread 1 สักหลาดรองหลอดด้าย

2 แกนยึดหลอดด้าย
 
พิมพ์  |  ปิด