พิมพ์  |  ปิด

JK17B

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถติดตั้งไส้กระสวยที่กรอด้ายเรียบร้อยแล้วอย่างไร? (สำหรับรุ่นที่มีช่องใส่กระสวยอย่างรวดเร็ว)

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดสวิตซ์การทำงานของจักรเย็บผ้าก่อนร้อยด้าย เพราะคุณอาจได้รับอันตรายจากการทำงานของจักรเย็บผ้าหากบังเอิญเหยียบลงบนขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร

 
 1. เตรียมไส้กระสวยให้เรียบร้อยก่อนที่จะร้อยด้ายด้านล่าง
   

  การกรอไส้กระสวยที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้ความตึงของด้ายหลวมเกินไปและอาจทำให้เข็มหักได้

  image

   
 2. ปิดการทำงานของจักรเย็บผ้า

   

   

 3. โยกก้านยกตีนเย็บผ้าขึ้น
  image (1) ก้านยกตีนเย็บผ้า

   

 4. ยกเข็มขึ้นโดยการหมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวคุณ (หมุนทวนเข็มนาฬิกา)
  image (1) สัญลักษณ์บนวงล้อจักร

   

 5. ถอดฝาครอบไส้กระสวยโดยเลื่อนและยกเข้าหาตัว
  image (1) ฝาครอบไส้กระสวย

   

 6. ใส่กระสวย โดยให้ด้ายโผล่ออกมาตามทิศทางลูกศรที่แสดง
   

  image

   

  โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ใส่ไส้กระสวยอย่างถูกวิธี เพื่อที่ด้ายจะได้หมุนในทิศทางที่ถูกต้อง หากด้ายหมุนผิดทิศทาง อาจทำให้ความตึงด้ายไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้เข็มหัก

   

 7. ใช้นิ้วมือข้างขวากดเบาๆที่ไส้กระสวยให้อยู่คงที่กับชุดกระสวยดังภาพ (A) ที่แสดงไว้  จากนั้นใช้มืออีกข้างร้อยด้ายเกี่ยวเข้าไปตามร่องดังภาพ (B) ที่แสดงไว้

  image

  (1) ร่อง

  โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ใส่ไส้กระสวยอย่างถูกวิธี เพื่อที่ด้ายจะได้หมุนในทิศทางที่ถูกต้อง หากด้ายหมุนผิดทิศทาง อาจทำให้ความตึงด้ายไม่เหมาะสมหรืออาจทำให้เข็มหัก

   

 8. ขณะที่จับไส้กระสวยด้วยนิ้วมือขวาตามภาพ (A) ให้เดินเส้นด้ายในร่องตามทิศทางที่แสดงด้วยรอยประตามภาพ (B) จากนั้นจึงดึงด้ายออกด้วยมือซ้ายตามภาพ (C)

   

  image
   
 9. ในขณะที่นิ้วมือขวายังคงกดไส้กระสวยไว้ (A) ให้เดินด้ายผ่านเข้าร่องไปเรื่อยๆด้วยมือซ้าย (B) จากนั้นตัดด้ายด้วยที่ตัดด้ายตามภาพ (C)

   

  image
   

  หากคุณเดินด้ายผ่านสปริงปรับความตึงด้ายของกระสวยจักรไม่ถูกต้อง อาจทำให้ด้ายตึงหรือหย่อนเกินไป

   
  image (1) สปริงปรับความตึงด้าย

   

 10. ปิดฝาครอบกระสวยจักร โดยวางส่วนที่ยื่นออกมาตามร่องตัวยึดชุดกระสวย และกดฝาครอบปิดลง

  image

  (1) ร่อง
  (2) ส่วนที่ยื่นออกมา

  เริ่มเย็บผ้าหลังจากที่ร้อยด้ายด้านล่างและด้านบนเป็นที่เรียบร้อย ขณะเย็บแบบจับจีบหรือเย็บเกล็ด คุณสามารถดึงด้ายด้านล่างด้วยมือให้มีปลายด้ายยาวเกินออกมา  สามารถอ้างอิงขั้นตอนนี้ได้จากหัวข้อ “ฉันสามารถดึงด้ายด้านล่างได้อย่างไร?

พิมพ์  |  ปิด