พิมพ์  |  ปิด

JK17B

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถกรอด้ายใส่ไส้กระสวยได้อย่างไร?

fig_000

 

 • โปรดเลือกใช้เฉพาะไส้กระสวยที่มาพร้อมจักรเย็บผ้ารุ่นนี้ หรือใช้ไส้กระสวยประเภทเดียวกันเท่านั้น (รหัสอุปกรณ์: SA156, SFB: XA5539-151) การใช้กระสวยอื่นอาจทำให้จักรเสียหายได้
 • บราเดอร์ได้ออกแบบไส้กระสวยที่มาพร้อมกับจักรเย็บผ้ารุ่นนี้โดยเฉพาะ หากคุณใช้ไส้กระสวยของจักรรุ่นอื่น จักรเย็บผ้าเครื่องนี้อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

  fig_ca0

  (1) รุ่นนี้       (2) รุ่นอื่น
  (3) 11.5 มม. (7/16 นิ้ว)

 

 

 1. ดึงแกนยึดหลอดด้ายขึ้นให้สุด

  fig_001

   

 2. จากนั้นสวมหลอดด้ายลงบนแกนยึดหลอดด้าย

  fig_002

   

  หากใส่หลอดด้ายในตำแหน่งที่ผิดหรือไม่ถูกวิธี ด้ายอาจพันกันที่แกนยึดหลอดด้าย

   

   

 3. ขณะจับปลายด้ายจากหลอดด้ายด้วยมือขวา ให้คล้องด้ายผ่านแกนยึดด้ายเข้าหาตัวคุณ ลงในร่องของแกนยึดด้าย จากนั้นจึงคล้องด้ายให้รอบแกนยึดสำหรับกรอด้าย และดึงด้ายให้ตึง

  fig_003

  (A) แกนยึดด้าย       (B) ดึงด้ายให้ตึง

   

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้ายได้ผ่านด้านใต้ของแกนยึดด้ายแล้ว

   

   

   

 4. ร้อยปลายด้ายผ่านรูของไส้กระสวยจากด้านในออกมาด้านนอกของไส้กระสวย

  fig_004

   

 5. วางไส้กระสวยลงบนแกนกรอไส้กระสวย และเลื่อนแกนไส้กระสวยไปทางด้านขวา จากนั้นใช้มือหมุนไส้กระสวยตามเข็มนาฬิกา จนกว่าส่วนที่ยื่นออกมาบนแกนจะเลื่อนไปยังร่องของไส้กระสวย

  fig_005

  (1) ส่วนที่ยื่นออกมา
  (2) ร่องของไส้กระสวย
  * ดันร่องของไส้กระสวยให้เข้าไปที่ส่วนที่ยื่นของแกนกรอ
  (3) 7 - 10 ซม. (3 ถึง 4 นิ้ว)

   

  ตรวจสอบได้ดึงด้ายออกมาประมาณ 7 ถึง 10 ซม. (3 ถึง 4 นิ้ว) จากรูบนไส้กระสวย

  คุณจะต้องดึงด้ายให้ตึงและจับปลายด้ายในแนวตั้งตรง หากด้ายสั้นเกินไป อย่าดึงปลายด้ายหรือจับแบบทำมุม เพราะคุณอาจได้รับบาดเจ็บขณะด้ายกรอไปรอบๆ ไส้กระสวยได้

   

 6. เปิดการทำงานของจักรเย็บผ้า

  fig_006
   

  ห้ามเปิดเครื่องขณะเหยียบบนขาเหยียบควบคุมความเร็วจักรค้างไว้ เครื่องอาจเริ่มทำงานโดยไม่ตั้งใจ และทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายของตัวเครื่อง

   

 7. ขณะที่จับปลายด้ายไว้ ให้กดขาเหยียบควบคุมความเร็วจักรเบาๆ เพื่อเริ่มต้นการกรอด้ายเข้าไส้กระสวยครู่หนึ่ง แล้วจึงค่อยหยุดการกรอด้าย

  fig_007

  (1) 7 - 10 ซม. (2-3/4 ถึง 3-15/16 นิ้ว)

   

 8. ตัดด้ายส่วนที่เกินออกมาจากไส้กระสวย

  fig_008

  (1) ตัดให้เหลือด้ายไว้ 1 ซม. (1/2 นิ้ว) จากรูของไส้กระสวย

   

  โปรดแน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือนี้อย่างระมัดระวัง หากคุณไม่ตัดด้ายส่วนที่เกินออกมาก่อนเริ่มกรอไส้กระสวย เวลาที่กรอด้ายช้าลง ปลายด้ายที่ยังไม่ได้ตัดอาจเข้าไปพันไส้กระสวยซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เข็มหักขณะเย็บได้

   

   

 9. กดขาเหยียบเพื่อเริ่มต้นการกรอด้าย

  fig_009

   

 10. เมื่อไส้กระสวยเต็มและการกรอด้ายเริ่มช้าลง ให้ยกเท้าของคุณออกจากขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร

  fig_010

   

 11. ตัดด้าย และเลื่อนแกนกรอไส้กระสวยไปทางด้านซ้ายแล้วจึงถอดไส้กระสวยออกจากแกน

  fig_011

   

  • เมื่อจักรเย็บผ้าเริ่มทำงาน หรือหมุนวงล้อจักรหลังจากกรอด้ายเข้าไส้กระสวย จะมีเสียงคลิกดังออกมาจากจักรเย็บผ้าซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด
  • เข็มเย็บผ้าจะไม่เคลื่อนที่ หากคุณเลื่อนแกนกรอไส้กระสวยไปทางขวา
   

การกรอไส้กระสวยที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้ความตึงของด้ายหลวมเกินไป และอาจทำให้เข็มหักได้

 

fig_c12

(1) กรอด้ายสม่ำเสมอ       (2) กรอด้ายไม่ถูกวิธี

 

 

พิมพ์  |  ปิด