พิมพ์  |  ปิด

BC-2100/BC-2100PRW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

มีข้อความ  "E6" ปรากฏที่หน้าจอของแผงควบคุมเครื่อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

 มอเตอร์ล็อค เนื่องจากด้ายพันกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

 นำด้ายที่พันกันออกก่อนที่จะดำเนินงานขั้นถัดไป

 ทำความสะอาดชุดกระสวยเพื่อนำด้ายที่พันกันออกให้หมด
 หลังจากทำความสะอาดชุดกระสวย ให้คุณใส่กระสวยจักรให้ถูกวิธี 
 หากเข็มงอหรือหัก ให้เปลี่ยนเข็มเล่มใหม่
 จากนั้นจึงร้อยด้ายด้านบนให้ถูกต้อง และเริ่มการเย็บต่อได้

 

 

ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดหรือมีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีเสียงบิ๊บเตือน ตามด้านล่างดังต่อไปนี้

 • หากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (การทำงานถูกต้อง)
  เสียงบี๊บดังขึ้นหนึ่งครั้ง
 • หากใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง หรือมีการกดปุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  เสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้งหรือสี่ครั้ง
 • หากเครื่องล็อค ตัวอย่างเช่น เนื่องจากด้ายพันกัน
  จักรเย็บผ้าจะส่งเสียงบี๊บนาน 4 วินาที
  และเครื่องจะหยุดการทำงาน
  โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาด และแก้ไขก่อนที่จะเย็บผ้าต่อไป
 
พิมพ์  |  ปิด