พิมพ์  |  ปิด

BC-2100/BC-2100PRW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

มีข้อความ "E1" ปรากฏที่หน้าจอของแผงควบคุมเครื่อง

มีการเหยียบขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร (หรือกดปุ่ม เริ่ม/หยุด ในกรณีที่ไม่ได้เสียบขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร) เมื่อเลือกปุ่มเย็บตะเข็บถอยหลัง/เสริมตะเข็บ ขณะที่ตีนผีเย็บผ้าถูกยกขึ้นอยู่

 

โยกก้านยกตีนผีเย็บผ้าลงก่อนเริ่มการทำงานต่อไป

 

 

 

 

ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดหรือมีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีเสียงบิ๊บเตือน ตามด้านล่างดังต่อไปนี้
   •  หากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (การทำงานถูกต้อง)
   เสียงบี๊บดังขึ้นหนึ่งครั้ง
   •  หากใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง หรือมีการกดปุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
   เสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้งหรือสี่ครั้ง
   •  หากเครื่องล็อค ตัวอย่างเช่น เนื่องจากด้ายพันกัน
   จักรเย็บผ้าจะส่งเสียงบี๊บนาน 4 วินาที
   และเครื่องจะหยุดการทำงาน
  โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาด และแก้ไขก่อนที่จะเย็บผ้าต่อไป

 

 
 
พิมพ์  |  ปิด