พิมพ์  |  ปิด

FAX-727

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันจำเป็นต้องมีสายโทรศัพท์ในการส่งและรับแฟกซ์กับเครื่องบราเดอร์ของฉันหรือไม่?

คุณจำเป็นต้องมีสายโทรศัพท์ในการส่งและรับแฟกซ์กับเครื่องบราเดอร์ของคุณ ในการส่งและรับแฟกซ์นั้น คุณต้องเสียบสายโทรศัพท์ที่มาจากแจ็คโทรศัพท์บนผนังโดยตรง (ช่องเสียบ) เข้ากับเครื่องบราเดอร์ของคุณในช่องเสียบหรือแจ็คที่ระบุคำว่า LINE

พิมพ์  |  ปิด