พิมพ์  |  ปิด

DS-720D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันได้อัปเกรดเครื่องแมคอินทอชของฉันเป็นเวอร์ชัน OS X 10.9 จากนั้นฉันไม่สามารถสแกนโดยใช้ซอฟต์แวร์  Image Capture ได้

เนื่องจากซอฟต์แวร์ Image Capture ต้องใช้คู่กับไดรเวอร์สแกนเนอร์ ICA ซึ่งไดรเวอร์สแกนเนอร์ ICA ไม่รองรับกับเครื่องบราเดอร์ของคุณ  ดังนั้นให้ใช้ซอฟต์แวร์  TWAIN compliant อื่นๆ เช่น Presto! PageManager® 9 หรือ DSmobile Capture ซึ่งโปรแกรม DSmobile Capture จะติดตั้งให้โดยอัตโนมัติเมื่อได้ติดตั้งไดรเวอร์

สแกนเนอร์แล้ว

 

ไดรเวอร์สแกนเนอร์ ICA จะไม่รองรับเวอร์ชัน OS X 10.8 หรือก่อนหน้านี้เช่นกัน  อย่างไรก็ตามแต่สำหรับซอฟต์แวร์  Image Capture อาจสามารถใช้งานได้บนเวอร์ชัน OS X 10.8 หรือก่อนหน้านี้ หากมีการใช้ไดรเวอร์สแกนเนอร์ TWAIN อยู่แล้ว
 

 

พิมพ์  |  ปิด