พิมพ์  |  ปิด

DS-720D

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ฉันสามารถพิมพ์หรือสแกนโดยใช้ iPhone iPod touch และ iPad ได้หรือไม่ ?

เครื่องบราเดอร์ของคุณไม่รองรับการทำงานกับ iPhone iPod touch และ iPad

พิมพ์  |  ปิด