พิมพ์  |  ปิด

DS-620

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Cannot find the scanner (error Code 2019). (ไม่พบเครื่องสแกนเนอร์)

ทำตามขั้นตอนต่างๆด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 

 • ตรวจสอบเครื่องสแกนเนอร์ได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วด้วยสาย USB (สาย USB ที่มากับเครื่องสแกนเนอร์ของคุณ)
 • ตรวจสอบคุณได้ใช้แอปพลิเคชันสแกน หลังจากที่เครื่องสแกนเนอร์ของคุณได้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 10 วินาทีขึ้นไปแล้ว
 • ถอดสาย USB ออกจากเครื่องสแกนเนอร์และเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องสแกนเนอร์อีกครั้ง
 • ลองเชื่อมต่อสาย USB ไปยังพอร์ต USB อื่นๆที่สามารถใช้งานได้
 • ตรวจสอบคุณได้เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
 • ตรวจสอบคุณได้เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและสแกนเอกสารต่างๆด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
 • (สำหรับระบบปฏิบัติการ macOS 10.13 หรือสูงกว่า) ตรวจสอบคุณได้อนุญาต "avision" ของ KEXT ใน  System Preferences ขั้นตอนตามด้านล่างนี้
  เปิด System Preferences -> คลิก Security &Privacy -> เลือกแท็บ General  -> เลือก "avision" ใน blocked developer -> คลิก Allow
   

หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างที่ตรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ


(สำหรับ Windows)
 

 1. คลิกที่นี่เพื่อถอนการติดตั้งไดรเวอร์สแกน
 2. คลิกที่นี่เพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรม Button Manager
 3. ติดตั้งไดรเวอร์สแกนและโปรแกรม Button Manager อีกครั้งโดยการคลิกลิงก์ด้านล่างต่อไปนี้

   

 

(สำหรับ Macintosh)

 

 1. คลิกที่นี่เพื่อถอนการติดตั้งไดรเวอร์สแกน
 2. คลิกที่นี่เพื่อติดตั้งไดรเวอร์สแกนอีกครั้ง
พิมพ์  |  ปิด